Vernieuwing pensioenstelsel lijkt nu echt vorm te krijgen

Het kabinet hoopte vóór Prinsjesdag een akkoord te bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Helaas liep dit anders. Pensioenspecialisten Mirjam Meeuwis en Kim Thönissen informeren over de huidige stand van zaken.

Nederland staat te springen om een nieuw pensioenstelsel. Mirjam: “Het pensioenstelsel is sterk maar door veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de financiële crisis is het ook kwetsbaar en verouderd. De onderhandelingen voor een nieuw stelsel lopen al jaren. Ik vind het teleurstellend dat we al zo lang wachten op een toekomstbestendig, transparant en vooral begrijpelijk pensioenstelsel.” Kim vult aan: “Het nieuwe pensioenstelsel moet vooral een einde maken aan de discussie over dekkingsgraden, kortingen op de pensioenen en de herverdeling tussen jong en oud. Het huidige stelsel gaat nog uit van veertig jaar werken bij eenzelfde werkgever en een vast (“gegarandeerd”) nominaal pensioen. Dit is niet meer van deze tijd. Een hervorming van het stelsel raakt met name pensioenfondsen die nog vast zitten aan strikte regels.”

Vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt nu echt vorm te krijgen
Mirjam: “Vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt nu echt vorm te krijgen. Realisatie hiervan in 2020 zal wel moeilijk zijn. De discussie over de AOW-leeftijd blijft. De sociale partners willen geen steun uitspreken voor een nieuw pensioenstelsel zonder toezegging over een rem op de stijging van de AOW-leeftijd. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil vakbeweging FNV tegemoet komen en de AOW-leeftijd minder snel verhogen dan gepland. De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 bereikt maar pas vier jaar later in 2025. In ruil hiervoor kan het pensioenstelsel gemoderniseerd worden. De reden dat de FNV de AOW-leeftijd minder snel wil verhogen komt voort uit de verschillen in levensverwachting tussen hoog- en laag opgeleiden. Hoog opgeleiden hebben een langere levensverwachting  (momenteel 21,6 jaar) dan lager opgeleide werknemers (18 jaar na AOW datum). Daarnaast is de ‘doorsneesystematiek’ een belangrijk thema. Kim: “Een doorsneepremie betekent dat voor iedere werknemer dezelfde procentuele premie wordt betaald, ongeacht leeftijd. Een jonge werknemer betaalt hierdoor feitelijk teveel premie en een oude werknemer te weinig.

Waar gaat het nieuwe pensioenstelsel dan naartoe?
Mirjam: “Nederland beweegt zich naar een pensioenstelsel waarbij werknemers een individueel pensioenvermogen opbouwen. De premie van de werknemer komt direct ten goede aan de individuele pot en niet aan het collectief. Kim: “Dit betekent dat de “subsidie” van jongeren aan ouderen binnen de fondsen wegvalt. Door een leeftijdsonafhankelijke premie te hanteren, krijgen deelnemers een pensioenopbouw die past bij de ingelegde premie. Er is hierdoor sprake van een degressieve opbouw waardoor 45 plussers minder pensioen kunnen opbouwen dan jongeren. Ouderen moeten hiervoor dan gecompenseerd worden. Daarnaast moeten pensioendeelnemers bij een individueel pensioenvermogen keuzes maken over onder andere risicobereidheid en beleggingen. Hierbij is het de vraag of mensen keuzes durven en willen maken.

Deeltijdpensioen
Kim en Mirjam zijn gematigd positief over het onderzoek van het kabinet naar de mogelijkheid om op de pensioendatum een deel van het pensioenvermogen ineens op te nemen, tenzij hiermee een hypotheek wordt afgelost. Ook werkgevers kunnen steeds meer doen voor hun oudere werknemers. Mirjam: “Ik verwacht dat het deeltijdpensioen de komende jaren bekender en populairder zal worden. Je gaat één of twee dagen minder werken en compenseert het inkomensverlies door een deel van je pensioen naar voren te halen. Op de dagen dat je werkt, blijf je pensioen opbouwen. Het helpt om de werkdruk van de ketel te halen. Ook kan het opgebouwde pensioen vervroegd worden. Uiteraard betekent dit een lager pensioen dan wanneer het pensioen op de afgesproken datum zou ingaan.”

Meer informatie?
Uiteraard houden wij u op de hoogte over het nieuws rondom het pensioenstelsel. Daarnaast geven wij graag advies en goede begeleiding over deeltijdpensioen of vervroegd pensioen door de financiële gevolgen hiervan goed in kaart te brengen. Wilt u meer informatie over flexibilisering van uw pensioenregeling? Neem contact op met de pensioenspecialisten van Mutsaerts.