Werkgevers de dupe door achterstanden UWV

Het UWV blijft voor werkgevers vaak een hoofdpijndossier. Demissionair minister Lodewijk Asscher informeerde in juli jl. de kamer opnieuw over het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV. Ook voor de rest van het jaar ziet het er niet naar uit dat het UWV deze achterstanden weet weg te werken. Een nieuwe ‘screening’ moet de capaciteit voor 2017 in evenwicht brengen. Wat betekent dit voor werkgevers?

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling UWV
Uitkeringsgerechtigden worden door de achterstanden later gezien door een verzekeringsarts dan beoogd. Normaliter wordt een zieke ex-medewerker na een jaar ziekte gekeurd door het UWV. Dit noemt men de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb).

Screening in plaats van keuring
Er wachten inmiddels meer dan vijfduizend zieken op hun Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Om de voorraden nog enigszins in toom te houden hebben ze besloten om in plaats van de EZWb een administratieve screening te doen bij mensen die één jaar ziek zijn. Een multidisciplinair team bepaalt vervolgens of een betrokkene een grote kans heeft om in de Ziektewet te blijven. Is de kans hierop groot dan wordt de ziektewetuitkering verlengd zonder een keuring van een verzekeringsarts. Deze nieuwe werkwijze bespaart het UWV capaciteit. Anderzijds ontstaat er de kans dat mensen onterecht in de Ziektewet blijven.

Werkgevers opgelet!
Voor werkgevers is het juist van belang dat de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ziektewetuitkeringen worden immers doorbelast aan werkgevers. De gedifferentieerde werkgeverspremie is gebaseerd op de uitkeringen van zieke ex-medewerkers. Blijft men onnodig in de Ziektewet dan betaalt de werkgever uiteindelijk de rekening.

Eigenrisicodrager of afhankelijk van het UWV?
Zieke ex-medewerkers van werkgevers die alles overlaten aan de Belastingdienst krijgen voorlopig geen EZWb’s meer. Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan houdt uw private uitvoeringsinstantie het UWV in de gaten. Veelal wordt de EZWb bij uw ex-medewerkers dan wel uitgevoerd. Wij adviseren werkgevers alert te zijn op het UWV en goed in de gaten te houden wat de situatie is van uw ex-medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de keuringen van het UWV of wilt u onderzoeken of het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of WGA voor u interessant is? Informeer dan bij een van onze inkomensspecialisten: Sander Kuijs of Bas Dingemans. Wij helpen u graag!

 

Stel uw vraag aan onze inkomensspecialisten

Naam
Telefoon
Email
Bericht