Bent u bekend met de no-riskpolis?

De no-risk polis is een regeling die geldt voor werkgevers wanneer zij een werknemer in dienst nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. De regeling houdt in dat werkgevers een Ziektewet-uitkering van het UWV kunnen krijgen (ter compensatie) als de werknemer ziek wordt. Daarnaast betaalt de werkgever geen hogere premie voor de werknemer in de WGA of Ziektewet.

De no-riskpolis werkt! 68 procent van de werkgevers die van deze regeling gebruik maakt, noemt de invloed van dit instrument op het aannamebeleid ‘sterk’ of ‘zeer sterk'. Toch blijkt uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, dat de no-riskpolis nog onvoldoende bekend is.

Slechts iets meer dan de helft van de werkgevers kent dit instrument en ongeveer één op de zes mensen uit de doelgroep weet dat ze onder de no-riskpolis vallen. Van deze laatste groep meldt 60 procent dat aan de werkgever voor of tijdens de sollicitatie. Het gevolg hiervan is dat slechts in 10 procent van de gevallen een werkgever tijdens de sollicitatie weet dat hij te maken heeft met een werknemer die onder de no-riskpolis valt.

Voor werkgevers is het van groot belang op de hoogte te zijn van een mogelijke no-riskpolis. Wanneer een nieuwe medewerker aanspraak kan maken op de no-riskpolis komt de loonschade bij ziekte niet voor rekening van de werkgever, dit tot vijf jaar na indiensttreding. Ook is het mogelijk dat een werkgever in aanmerking komt voor een loonkostenvoordeel (LKV) van maximaal € 18.000, verspreid over drie kalenderjaren!

Meer informatie?
Meer weten over de no-riskpolis, LKV of iemand aannemen met een no-riskpolis? Neem contact op met inkomensspecialist Bas Dingemans of Sander Kuijs. Zij informeren u uitgebreid over alle regelingen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid.