Bent u een ‘witte’ werkgever?

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat circa 856.000 werknemers geen pensioenregeling hebben. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als de overheid lange tijd dacht. Ze werken bij de zogenaamde ‘witte werkgevers’.

Witte werkgevers zijn organisaties zonder een pensioenregeling. In totaal gaat het om 29% van alle bedrijven (80.000 organisaties), vrijwel allemaal met minder dan tien medewerkers. Bedrijven hebben vaak geen pensioenregeling vanwege de kosten, de administratieve rompslomp en een gebrek aan vertrouwen in pensioenregelingen.

Daarom geven veel kleine organisaties de voorkeur aan een extra toeslag waarmee de werknemer zelf zijn eigen pensioen kan regelen. Toch is uit onderzoek meerdere keren gebleken dat 9 van de 10 werknemers zelf niets organiseert voor de oude dag. Het is daarom beter om dit te regelen via een collectieve pensioenregeling.

Het aanbieden van een pensioenregeling aan medewerkers is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het voordeliger en eenvoudiger om pensioen collectief te regelen dan individueel. Ook is er een risico voor werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden. Communiceer je dit als werkgever niet goed, dan kan dat betekenen dat je ‘het goed werkgeverschap’ schendt en dus je zorgplicht niet nakomt.

Voordelen van een collectieve pensioenregeling

  • Door de komst van nieuwe pensioenuitvoerders zoals een PPI en een APF is de markt transparanter en zijn de kosten lager geworden. Bij een beschikbare premieregeling kennen we zogenaamde ‘netto staffels’. Dit betekent dat de beschikbare premie geheel wordt ingelegd en er geen kosten meer onttrokken mogen worden.
  • Bij een collectieve pensioenregeling mogen werknemers niet (medisch) gekeurd worden, ze worden blanco geaccepteerd. Dat is een groot voordeel. Daarnaast worden er periodieke uitkeringen gedaan in plaats van een eenmalige uitkering bij een overlijdensrisicoverzekering.
  • Een groot voordeel van een collectieve pensioenregeling is dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Dit houdt in dat de pensioenuitvoerder na 2 jaar ziekte de premiebetaling overneemt (afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid). Zo wordt de pensioenopbouw en het nabestaandepensioen voortgezet. In privé kunnen werknemers dit niet regelen.
  • Een collectieve pensioenregeling kan opgezet worden voor elk budget. Door enkel een basisregeling aan te bieden geef je werknemers een eenvoudige mogelijkheid om extra bij te sparen.

 
Zijn er ook nadelen aan een collectieve pensioenregeling?

  • Omdat er sprake is van een collectieve regeling, is deze direct van toepassing voor alle deelnemers die aan de deelnemersomschrijving voldoen. Een uitzondering maken is lastig. Verder is pensioen arbeidsvoorwaardelijk vastgelegd. Als dit eenmaal is geregeld dan heb je bij een toekomstige aanpassing van de regeling altijd toestemming nodig van de individuele deelnemer.
  • Aan het opzetten en beheren van een collectieve pensioenregeling zijn kosten verbonden. We kennen tegenwoordig contracten voor onbepaalde tijd waardoor je alleen bij de opzet van een collectieve regeling te maken hebt met de opstartkosten en daarnaast de jaarlijkse beheerskosten.

 
Bent u een witte werkgever?
Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het opzetten, het sluiten en verlengen van pensioencontracten tot het beheren van de regeling. Dit doen wij met advies dat past bij uw bedrijfssituatie, gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Voor u als werkgever is het belangrijk dat de kosten en risico’s beheersbaar blijven. Samen zoeken we naar de juiste balans. Zo weet u zeker dat de oplossing voldoet aan de fiscale kaders, aan de wensen van u als ondernemer en aan de wensen van uw medewerkers. Meer weten? Neem dan contact op met Frits van Haagen via telefoonnummer 013 – 594 28 28. Een afspraak is dan snel gemaakt!