De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Zieke en arbeidsongeschikte medewerkers leveren voor werkgevers vaak veel (financiële) verplichtingen op. Per 1 januari 2020 komt er een nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die werkgevers ondersteunt bij deze verplichtingen.    

Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering uitgelegd:

  • De verzekering is poortwachterproof; als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie;
  • Het pakket bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten eigen bedrijf (tweede spoor);
  • Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen die de regie voert over de re-integratie;
  • Er zijn afspraken gemaakt over de maximering van de weging van het eigen verzuim op de jaarlijkse verzekeringspremie. Dit heeft als doel onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen.

Verzekeraars hebben in de tussentijd de mogelijkheid gehad om invulling te geven aan deze nieuwe verzekering. Tot nu toe zijn er drie verzekeraars die het product daadwerkelijk hebben gepresenteerd. De andere verzekeraars volgen waarschijnlijk op korte termijn.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is een goed initiatief om de financiële aspecten zo goed mogelijk af te dichten. Op voorhand hebben wij wel enkele kanttekeningen bij dit product:

  • Wat wordt de premiestelling van de verzekering? Onze verwachting is dat de verzekeringspremies en de kosten van de arbodienstverlening op een hoger niveau liggen dan de premies voor de huidige verzuimverzekeringen en Arbo contracten;
  • Is er vrije keuze met betrekking tot de arbodienstverlening? Wij verwachten dat de verzekeraars alleen samenwerken met specifieke arbodiensten. Werkgevers die een contract hebben met een andere arbodienst kunnen daarmee niet de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten;
  • In hoeverre is er sprake van ontzorging? De werkgever blijft volgens de wetgeving verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke medewerkers. Met deze verzekering krijgen werkgevers wellicht het idee dat ze geheel ontzorgd worden.

Alternatief van Mutsaerts
Mutsaerts gelooft in een vrije keuze van arbodienstverlening. Een goede samenwerking tussen werkgever, casemanager én bedrijfsarts van de arbodienst zijn cruciaal om verzuimduur zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft Mutsaerts begin dit jaar een nieuwe dienstverlening geïntroduceerd die gekoppeld is aan de verzuimverzekering: de Verzuimcoach. Met de Verzuimcoach probeert Mutsaerts de werkgever actief te ondersteunen bij (dreigend) langdurig verzuim.

Ongeacht waar de arbodienstverlening is ondergebracht krijgt u begeleiding van de verzuimcoach van Mutsaerts. Hierdoor blijft u een vrije keuze van verzuimverzekering én arbodienst houden. De Verzuimcoach kan ook altijd de mogelijkheden van financiering van interventies voor u onderzoeken.

Wij houden alle ontwikkelingen voor u in de gaten en informeren u per nieuwsbrief wanneer er meer bekend is over de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.