Deeltijdpensioen

De AOW- en pensioenrichtleeftijd sluiten al een tijd niet meer op elkaar aan. Voor steeds meer werknemers is het een puzzel geworden wanneer zij met pensioen kunnen en willen gaan. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de werknemers minder wil gaan werken in aanloop naar hun pensioen. De vraag die daarbij speelt is of dit financieel haalbaar is.

Stijgende AOW- en pensioenleeftijd
Zowel de AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd zijn gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Beide zijn de afgelopen jaren gestegen en blijven ook de komende jaren stijgen. Wel is onlangs duidelijk geworden dat deze stijging minder hard zal gaan dan van tevoren gedacht.

  • Per 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar
    De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen. Per 1 januari 2022 bedraagt de AOW leeftijd 67 jaar en 3 maanden en naar verwachting stijgt de AOW leeftijd in 2026 naar 67 jaar en 6 maanden.
  • Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar
    De pensioenrichtleeftijd zal naar verwachting in 2029 stijgen naar 69 jaar.

Deeltijdpensioen
Het is lang niet voor iedereen weggelegd om fulltime door te werken tot aan de pensioenrichtleeftijd. In dat geval is deeltijdpensioen een (tussen)oplossing. Indien een werknemer met deeltijdpensioen gaat, worden er minder uren gewerkt. Het salaris gaat hierdoor dus ook omlaag. De terugval in inkomen wordt gecompenseerd door alvast een deel van het pensioen uit te laten keren.

Deeltijdpensioen is bij veel werknemers nog relatief onbekend. In veel pensioenregelingen is echter wél de mogelijkheid opgenomen om met deeltijdpensioen te gaan. Afhankelijk van de precieze voorwaarden in het pensioenreglement is het mogelijk om vanaf bijvoorbeeld 55 of 60 jaar met deeltijdpensioen te gaan.

Voordelen deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen heeft een aantal voordelen, niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever. De (fysieke) belasting van de werknemer gaat omlaag waardoor de resterende werktijd efficiënter benut wordt. Op deze manier kunnen werknemers het langer volhouden en gaat ook het risico op arbeidsongeschiktheid omlaag. Daarnaast vallen de financiële gevolgen voor de werknemer mee en stopt de pensioenopbouw niet (er vindt nog pensioenopbouw plaats over het deel dat men nog werkt). Voor de werkgever is ook een voordeel gelegen in het behoud van het zogenaamde menselijke kapitaal. Doordat de werknemer het langer volhoudt, kan kennis en kunde langer ingezet worden.

Mutsaerts
Geef uw werknemers de mogelijkheid onderzoek te doen naar hun pensioensituatie en de eventuele consequenties van eerder stoppen met werken of langer doorwerken. Inzicht in de pensioensituatie is van groot belang! Wij kunnen voor uw werknemers inzichtelijk maken hoe de pensioensituatie van uw werknemer eruit ziet en hierover adviseren. Werknemers hebben - op basis van de Wet flexibel werken - het recht om de werkgever te vragen de arbeidsduur of werktijd aan te passen. De gevolgen van deeltijdpensioen kunnen wij inzichtelijk maken voor uw werknemer. Heeft u vragen over uw pensioen, de collectieve pensioenregeling van uw organisatie of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met de pensioenspecialisten van Mutsaerts via 013 – 594 28 28 of stuur een e-mail naar pensioen@mutsaerts.nl.

Stel uw vraag aan onze pensioenspecialisten

Naam
Telefoon
Email
Bericht