Het verzekeren van het terrorisme en sabotage risico

De afgelopen jaren hebben er in naburige landen een aantal serieuze incidenten plaatsgevonden met grote en ingrijpende gevolgen. Wat betekent dit voor bedrijven die schade ondervinden door een terroristische aanslag? Denk aan bedrijven in de buurt van grote publieke trekpleisters, hotels, grote evenementen, luchthavens of pretparken.

Een terroristische aanslag kan gepaard gaan met een groot financieel nadeel en het heeft mogelijk ook invloed op de continuïteit van uw bedrijf. Schade als gevolg van terrorisme is op Nederlandse verzekeringspolissen in principe uitgesloten. Daarom is in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Hier doen de meeste in Nederland actieve verzekeraars aan mee.

De NHT clausule
De verzekeraars verdelen de lasten onderling via een solidariteitsmechanisme met een maximum bedrag per jaar. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers toch boven dit bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is. Er zijn behoorlijk wat scenario’s te bedenken waarbij gedupeerden blijven zitten met een (deel van) de financiële gevolgen.

Gezien de complexiteit van dit soort schades, het potentieel grote aantal belanghebbenden en rekening houdend met het uitkeringsprotocol van NHT, mag verwacht worden dat de schadebehandeling van een terroristische aanslag een moeizaam en langdurig proces gaat worden. Een eventuele uitkering van een schade kan tot drie jaar duren.

Terrorisme verzekering
Om meer financiële zekerheid te creëren is er een verzekering ontwikkeld voor het terrorisme en sabotage risico. In tegenstelling tot de dekking vanuit de NHT heeft u hier een eigen verzekerd bedrag. Dit betekent dat u de schade-uitkering niet hoeft te delen met eventuele andere benadeelden van een terroristische aanslag. Daarnaast vereenvoudigt en versnelt een eigen verzekering ook aanzienlijk het schadebehandelingsproces. Denk bij het sabotage risico aan demonstraties, rellen, stakingen en opstanden.

Voordelen terrorisme verzekering

  • Zekerheid tot uitkering van verzekerde limiet
  • Lokaal aanspreekpunt en schadebehandeling in Nederland
  • Uitkering direct na vaststelling schade (mits gedekt)
  • Afwikkeling naar Nederlands recht
  • Capaciteit € 250.000.000

 
Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze verzekering? Neem dan contact op met Jurgen van Woensel via telefoonnummer 013 – 594 28 28.