Ongevallen

Zowel onder werktijd als privé kunnen medewerkers betrokken raken bij een ongeval. Dit heeft niet alleen invloed op de werknemer en zijn gezin, maar óók op de werkgever. Als werkgever heeft u namelijk een zorgplicht om werknemers adequaat te verzekeren tegen ongevallen.

Goed werkgeverschap
In artikel 7:611 van het burgerlijk wetboek wordt geregeld dat werkgevers zich als goed werkgever hebben te gedragen. Een werkgever voldoet niet automatisch aan deze zorgplicht met een willekeurige collectieve ongevallenverzekering. Het is belangrijk dat de omvang van de dekking en de hoogte van de verzekerde bedragen aansluiten bij de risico’s van het beroep.

Een collectieve ongevallenverzekering
Een collectieve ongevallenverzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken na een ongeval. De verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als een verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. Als werkgever kunt u kiezen voor een vast verzekerd bedrag of een uitkering op basis van het salaris.

Dekking
Als werkgever stelt u de verzekering zelf samen. Er zijn diverse keuzemogelijkheden waarmee u invloed heeft op de hoogte van het verzekerd bedrag en de dekking. Vaak worden werknemers verzekerd op basis van een 24-uurs dekking. Dit betekent dat uw werknemers doorlopend en wereldwijd tegen ongevallen verzekerd zijn.

Meer informatie
Mutsaerts kent de financiële risico’s waar u mee te maken heeft. De ongevallenverzekering vormt een goede en relatief goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde. Bovendien is het een arbeidsvoorwaarde die past bij goed werkgeverschap. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze voor een ongevallenverzekering.