Misschien denkt u bij het lezen van deze kop: waarom dit artikel? De levensloopregeling is toch al jaren geleden afgeschaft? Dat klopt. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Met deze regeling konden werknemers een deel van hun bruto salaris sparen voor onbetaald verlof. Er is destijds ook een overgangsregeling afgesproken en deze loopt 1 januari 2022 af. Als iemand nog een levensloopsaldo heeft, is het tijd om in actie te komen!

Als er op 31 december 2021 nog een tegoed is, wordt dit namelijk in een keer uitgekeerd en komt dit bovenop het belastbare inkomen. Dit betekent dat het tegoed progressief belast wordt en in de hoogste schijf kan vallen. Daarnaast kan het van invloed zijn op eventuele toeslagen. Het is daarom zinvol om nog in 2020 te bekijken of het verstandig is om alvast een deel van het levenslooptegoed te besteden. Zo kan voorkomen worden dat het volledige tegoed in 2021 in de hoogste belastingschijf valt.  Let ook op uw vermogen dat in box 3 belast wordt!

Welke mogelijkheden heeft u?

  • Onbetaald verlof
    Zo kan het tegoed gebruikt worden voor onbetaald verlof, bijvoorbeeld voor een sabbatical, ouderschapsverlof of zorgverlof. Of eerder stoppen met werken. Deze mogelijkheden moeten uiteraard wel met de werkgever afgesproken worden.
  • Opname voor een ander doel
    Sinds de afschaffing in 2012 is het levenslooptegoed vrij opneembaar. Het is mogelijk om het tegoed in één keer of in delen op te nemen. Het tegoed kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een wereldreis, extra aflossing op de hypotheek of om op een andere manier te sparen of beleggen. Wettelijke inhoudingen worden in mindering gebracht.
  • Pensioen
    Verder kan het levenslooptegoed gebruikt worden als aanvulling op het pensioen. Dan moet er fiscaal gezien wel ruimte zijn in de pensioenregeling. Ook moet het mogelijk zijn om bij te sparen in de pensioenregeling. Als het tegoed gebruikt wordt als aanvulling op pensioen, dan staat het geld uiteindelijk bij de pensioenuitvoerder. Wat er dan gebeurt met het geld bij bijvoorbeeld overlijden voor pensioendatum, is afhankelijk van de pensioenregeling zelf.

Conclusie
Het is goed om dit jaar nog te bekijken of er nog levenslooptegoed is, of dit gebruikt wordt voor een van de mogelijkheden en wat het effect dit jaar en volgend jaar is. Informeer uw werknemers hierover. Heeft een van de werknemers de wens om het levenslooptegoed te gebruiken als aanvulling in de pensioenregeling, dan helpen de pensioenadviseurs van Mutsaerts u graag!