De nieuwe payrollregels uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) raken ook werkgevers met een personeelsvennootschap. De nieuwe regels gaan in per 01-01-2021. Welke pensioengevolgen heeft het nieuwe payrollregime?

Een adequate pensioenregeling

Vanaf 2021 moeten payrollwerkgevers een adequate pensioenregeling aanbieden aan haar payrollkrachten. Daarnaast komt de verplichte deelname aan pensioenfonds STiPP per 01-01-2021 te vervallen. Ook voor personeelsvennootschappen geldt dat zij per 1 januari 2021 een adequate pensioenregeling moeten bieden!

Situatie voor 2021

Bij een personeelsvennootschap worden werknemers binnen een concern bij verschillende eigen werkmaatschappijen tewerkgesteld. Vaak is er sprake van intra-concernuitzending, waarbij de werknemers van de personeels-BV uitgeleend worden aan de werk-BV. Tot 1 januari 2021 geldt er voor de personeels-vennootschap geen verplichte aansluiting bij StiPP als er uitsluitend intra-concern wordt gedetacheerd.

Situatie na 2021

Door de nieuwe wetgeving worden personeelsvennootschappen vanaf 1 januari 2021 ook als payrollwerkgevers gezien. Wanneer er in de werk-BV een pensioenregeling van toepassing is, kan er bij intra-concernuitzending vanaf 01-01-2021 een pensioenverplichting voor de medewerkers van de personeels-BV gelden. Dus ofwel de pensioenregeling zoals deze bij de ‘inlener’ (hier de werkmaatschappij) geldt of een eigen pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen. Overigens moeten ook andere gelijke arbeidsvoorwaarden als bij de werk-BV gelden.

Voor 2021 aan de slag met pensioen!

Bent u een werkgever die een personeelsvennootschap heeft en worden werknemers binnen het concern gedetacheerd bij één van uw werkmaatschappijen? Dan moet u voor 2021 in actie komen! De pensioenspecialisten van Mutsaerts kunnen samen met u beoordelen of een eigen pensioenregeling noodzakelijk is en als dit het geval is, ondersteunen met de inrichting ervan.

Bel of mail de pensioenadviseurs van Mutsaerts. Zij adviseren u graag.