Wellicht heeft u al gemerkt dat we steeds vaker vragen naar een UBO verklaring. Naast banken hebben ook verzekeraars de wettelijke verplichting gekregen actief te onderzoeken wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn achter een rechtspersoon.

Wat is een UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die:

  • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
  • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of
  • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

UBO-verklaring

Om de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen, vragen (financiële) instellingen zoals banken en verzekeraars om een UBO-verklaring. Deze verklaring is in het leven geroepen om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Dit is vastgelegd in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft).

Toename administratieve last

Wij zijn ons ervan bewust dat de UBO-verklaring zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Helaas kunnen wij hier geen verandering in brengen aangezien de wetgever verzekeraars verplicht om de UBO-verklaring op te vragen. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u nog vragen over de UBO verklaring, dan kunt u contact opnemen met Jurgen van Woensel.