Kwaliteitswaarborgen

Mutsaerts staat als financieel dienstverlener in het kader van de wet op het financieel toezicht geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), onder nummer 12010257. Mutsaerts is als organisatie en op individueel niveau verbonden aan toonaangevende branche- en waarborgorganisaties. We zetten ze voor u op een rij:

adfiz_logo_websiteAdfiz
Mutsaerts is lid van Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke intermediairs in Nederland. Financiële dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden en te voldoen aan alle lidmaatschapseisen en gedragscodes op het gebied van onafhankelijkheid van advies en integriteit.
vnab_logo_websiteVereniging Nederlandse Assurantie Beurs
Mutsaerts is lid van de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs). Dit is de Nederlandse brancheorganisatie voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt specifiek voor industriële, complexe of omvangrijke risico's. De VNAB stelt kwaliteitseisen aan haar leden voor de inhoud van het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van de medewerkers op peil wordt gehouden.
rpa-logo-fullRegisterpensioenadviseur (RPA)
RPA staat voor Registerpensioenadviseur. De pensioenspecialisten van Mutsaerts dragen het RPA keurmerk. Dit betekent dat zij voldoen aan de strenge eisen van de erkenningsregeling voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Onze adviseurs hebben diepgaande kennis op het gebied van individuele en (semi-)collectieve pensioenregelingen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. Zo weet u dat u te maken heeft met professionele en onafhankelijke adviseurs.
nvia_logo_websiteNVIA: Nederlandse Vereniging Inkomen Adviseurs
De Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs is een beroepsvereniging voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid.
nvga Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Mutsaerts voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.
logo_FFP_websiteGecertificeerd financieel planner (FFP)
Financieel planners met het FFP-Keurmerk onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Dit keurmerk van de Federatie Financieel Planners (FFP) garandeert de kwaliteit van de aangesloten planners. Zo heeft u zekerheid over de deskundigheid en objectiviteit van de adviseur.
logo-rmiawebsiteRegistermakelaar in Assurantiën (RMiA)
Mutsaerts is Registermakelaar in Assurantiën (RMiA). De titel RMiA maakt duidelijk dat onze adviseurs bewezen vakbekwaamheid hebben verworven op een niveau dat ver boven het wettelijk vereiste ligt. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. De erkenningsregeling kent twee registers: één voor personen en één voor bedrijven. Mutsaerts is opgenomen in beide registers.
logo-raia_websiteRegisteradviseur in Assurantiën (RAiA)
Voor een deskundig en professioneel verzekeringsadvies gaat u naar de Registeradviseur in Assurantiën. Deskundigheid is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden voor de RAiA-erkenning. De eisen waaraan de RAiA moet voldoen hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. Mutsaerts is opgenomen in het personen register RAiA.