Pensioen voor u als directeur-grootaandeelhouder

Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomstige pensioenopbouw voor de DGA?

Fiscale motieven
De opbouw van pensioen in eigen beheer werd vooral door fiscale motieven gedreven. De pensioengedachte zelf stond vaak op de achtergrond. Wat veelal over het hoofd werd gezien was of er daadwerkelijk voldoende middelen aanwezig waren om levenslang pensioen uit te keren. Bijna 60 % van de bv’s bleek namelijk onvoldoende vermogen te hebben om het pensioen te kunnen betalen. Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomstige pensioenopbouw voor de DGA?

Optie 1: Vermogen opbouwen in box 3
De DGA kan in privé vermogen opbouwen in box 3 door te sparen en/of te beleggen. Een nadeel hiervan is dat er een vermogensrendementsheffing betaald moet worden (boven een vrijgesteld vermogen van € 30.000,- per belastingplichtige). De belastingheffing is vaak al hoger dan de rente op de spaarrekening, de jaarlijkse inflatie daar nog buiten gelaten. Het voordeel is dat het geld flexibel is op te nemen, zonder voorwaarden.

Optie 2: Pensioen opbouwen in een lijfrentevoorziening (box 1)
Daarnaast kan de DGA jaarlijks maximaal € 12.362,-- (2018) afstorten in een lijfrentevoorziening. De premie dient vanuit het netto inkomen gestort te worden en kan in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen in box 1 middels de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Tevens kan er een aanvullende verzekering bij overlijden gesloten worden.

Optie 3: Vermogen opbouwen bij een verzekeraar
Pensioen kan opgebouwd worden door het sluiten van een pensioenverzekering. Dit kan op basis van een beschikbare premieregeling, met of zonder garantie op de einddatum. Daarbij kan de DGA zelf bepalen hoe hoog de jaarlijkse premie moet zijn (binnen de fiscale grenzen) en die afstemmen op de liquiditeitspositie van de bv. Hierbij kan er gekozen worden voor een verzekering die ook een overlijdensdekking kent en premievrijstelling voor wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Ook wanneer u een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gesloten kan het wenselijk zijn dat de pensioenpremie bij ziekte wordt overgenomen door de verzekeraar. Het voordeel is dat er in één pensioenverzekering dekking kan worden geregeld voor ouderdom, overlijden en ziekte. Tenslotte kan het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een verzekering die bij overlijden het opgebouwde kapitaal restitueert aan de bv.

Tegenwoordig zijn de DGA pensioenverzekeringen gunstig geprijsd. Een pensioenverzekering ondersteunt het spaardiscipline en zorgt voor begeleiding bij het beleggen. Er wordt belegd volgens het lifecycle principe dat zorgt voor eenzelfde veiligheid als voor werknemers in een collectieve pensioenverzekering.

De bescherming tegen faillissement wordt gevormd door de Faillissementswet en de regels op de Wet op de Loonbelasting. Bovendien is de DGA in privé de eigenaar van de pensioenverzekering.

Een pensioenverzekering heeft de mogelijkheid fiscaal gunstig een hoger pensioen op te bouwen dan een lijfrentevoorziening (optie 2). Een lijfrente kent ten opzichte van een pensioenverzekering meer flexibiliteit in de uitkeringsfase, zoals een tijdelijke uitkering.

Optie 4: Vermogen opbouwen in de bv
Een andere oplossing is een verzekering zonder pensioenclausule. Dit wordt dan een bv beleggingspolis genoemd en deze verzekering heeft dezelfde kosten als de pensioenverzekering, inclusief de mogelijkheid om een verzekerd bedrag bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Vanaf de pensioendatum van de DGA kan de bv dividend uit de poliswaarde aan de DGA uitkeren. Rendementen worden pas belast bij realisering van die rendementen. Het vermogen blijft beschikbaar voor de bv. De bv is verzekeringnemer en de waarde van de bv beleggingspolis wordt geactiveerd op de balans. Er is geen bescherming bij een eventueel faillissement.

Advisering Mutsaerts
Er zijn in de markt vele verschillende manieren voor de DGA om te voorzien in een pensioenopbouw. Welke vorm voor u passend is hangt af van uw persoonlijke situatie en voorkeur. Neem contact op met onze pensioenspecialisten via 013 - 594 28 28 voor een oriënterend gesprek. De pensioenspecialisten van Mutsaerts adviseren u graag!

Stel uw vraag aan een van onze pensioenspecialisten

Naam
Telefoon
Email
Bericht