Collectief Pensioen

In een collectieve pensioenregeling wordt het ouderdomspensioen geregeld voor uw medewerkers. Maar ook een dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid kan een belangrijk onderdeel vormen van deze regeling. Met advies en begeleiding van onze pensioenspecialisten weet u zeker dat uw collectieve pensioenregeling up-to-date is, voldoet aan de fiscale kaders en aan de wensen van u en uw medewerkers.

Pensioen advies
Collectieve pensioenregelingen zijn maatwerk en vaak complex. Door veranderende wet- en regelgeving hebben veel werkgevers behoefte aan advies. Wij bieden onafhankelijk pensioenadvies, onderhandelen met verzekeraars, maken kosten- en voorwaardenvergelijkingen en gaan voor u op zoek naar een optimale pensioenregeling. Het resultaat is advies over de pensioenvorm en pensioenuitvoerder die het beste passen bij uw organisatie en situatie.

Contractverlenging of vernieuwing
Heeft u al een pensioenregeling? Dan is de einddatum, ook wel contractsvervaldatum, een belangrijk moment. Dit is het moment om te bekijken of de huidige pensioenregeling nog aansluit bij uw bedrijfssituatie en de wensen van u en uw medewerkers. Door onze ruime ervaring en een hoog kennisniveau kunnen wij u juist bij een contractverlenging of vernieuwing adviseren en begeleiden.

Het adviestraject
Ons adviestraject bestaat uit 4 fasen: inventarisatie, analyse, advies en beheer. Allereerst wordt nagegaan of uw onderneming verplicht is om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Vervolgens doorlopen we samen het adviestraject. Door de modulaire opbouw van het adviestraject kunt u na elke fase besluiten of u verdere dienstverlening wenst.

Beheer van de pensioenregeling
Na het afsluiten of verlengen van de pensioenregeling start de beheerfase. Wij zijn de schakel tussen u als werkgever en de pensioenuitvoerder en zorgen ervoor dat de pensioenregeling up-to-date is. Het is belangrijk om mutaties, zoals het aanmelden van een nieuwe deelnemer of wijziging in salaris, door te geven aan de pensioenuitvoerder. Wij nemen de belangrijkste beheertaken graag van u over en adviseren u bij veranderende wet- en regelgeving of bij wijzigingen in uw bedrijfssituatie. Goed beheer van uw pensioenregeling geeft u overzicht en de zekerheid dat alles goed is geregeld.

Heeft u aanvullende wensen?
Naast ons pensioenadvies bieden wij u verschillende extra diensten aan. Hierbij valt te denken aan presentaties, uitleggesprekken voor medewerkers of schriftelijke informatiesets. Op deze manier kunt u uw medewerkers zo goed mogelijk infomeren over de pensioenregeling. Ook hebben wij ervaringen met het ondersteunen van de OR bij verlengingstrajecten of adviesmomenten. Wij denken graag met u mee!