DGA Pensioen

Het Nederlandse Pensioenstelsel staat bekend als een van de sterkste ter wereld. Helaas geldt dit niet voor het pensioen van de ondernemer. Voor een goed pensioen moet u op tijd beginnen met sparen. Hoe u dat het beste kunt doen, is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals uw persoonlijke situatie, uw voorkeuren en verwachtingen ten aanzien van het te bereiken pensioen.

Hieronder de verschillende manieren om pensioen op te bouwen:

Optie 1: Vermogen opbouwen in box 3

De DGA kan in privé vermogen opbouwen in box 3 door te sparen en/of te beleggen. Een nadeel hiervan is dat er een vermogensrendementsheffing betaald moet worden (boven een vrijgesteld vermogen van € 30.000,- per belastingplichtige). De belastingheffing is vaak al hoger dan de rente op de spaarrekening, de jaarlijkse inflatie daar nog buiten gelaten. Het voordeel is dat het geld flexibel is op te nemen, zonder voorwaarden.

Optie 2: Pensioen opbouwen in een lijfrentevoorziening (box 1)

Daarnaast kan de DGA jaarlijks maximaal € 12.362,-- (2018) afstorten in een lijfrentevoorziening. De premie dient vanuit het netto inkomen gestort te worden en kan in mindering gebracht worden op het belastbaar inkomen in box 1 middels de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Tevens kan er een aanvullende verzekering bij overlijden gesloten worden.

Optie 3: Vermogen opbouwen bij een verzekeraar

Pensioen kan opgebouwd worden door het sluiten van een pensioenverzekering. Dit kan op basis van een beschikbare premieregeling, met of zonder garantie op de einddatum. Daarbij kan de DGA zelf bepalen hoe hoog de jaarlijkse premie moet zijn (binnen de fiscale grenzen) en die afstemmen op de liquiditeitspositie van de bv. Hierbij kan er gekozen worden voor een verzekering die ook een overlijdensdekking kent en premievrijstelling voor wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Ook wanneer u een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gesloten kan het wenselijk zijn dat de pensioenpremie bij ziekte wordt overgenomen door de verzekeraar. Het voordeel is dat er in één pensioenverzekering dekking kan worden geregeld voor ouderdom, overlijden en ziekte. Tenslotte kan het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een verzekering die bij overlijden het opgebouwde kapitaal restitueert aan de bv.

Tegenwoordig zijn de DGA pensioenverzekeringen gunstig geprijsd. Een pensioenverzekering ondersteunt het spaardiscipline en zorgt voor begeleiding bij het beleggen. Er wordt belegd volgens het lifecycle principe dat zorgt voor eenzelfde veiligheid als voor werknemers in een collectieve pensioenverzekering.

De bescherming tegen faillissement wordt gevormd door de Faillissementswet en de regels op de Wet op de Loonbelasting. Bovendien is de DGA in privé de eigenaar van de pensioenverzekering.

Een pensioenverzekering heeft de mogelijkheid fiscaal gunstig een hoger pensioen op te bouwen dan een lijfrentevoorziening (optie 2). Een lijfrente kent ten opzichte van een pensioenverzekering meer flexibiliteit in de uitkeringsfase, zoals een tijdelijke uitkering.

Optie 4: Vermogen opbouwen in de bv

Een andere oplossing is een verzekering zonder pensioenclausule. Dit wordt dan een bv beleggingspolis genoemd en deze verzekering heeft dezelfde kosten als de pensioenverzekering, inclusief de mogelijkheid om een verzekerd bedrag bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Vanaf de pensioendatum van de DGA kan de bv dividend uit de poliswaarde aan de DGA uitkeren. Rendementen worden pas belast bij realisering van die rendementen. Het vermogen blijft beschikbaar voor de bv. De bv is verzekeringnemer en de waarde van de bv beleggingspolis wordt geactiveerd op de balans. Er is geen bescherming bij een eventueel faillissement.

Inzicht in uw pensioen

De pensioenadviseurs van Mutsaerts maken de complexe pensioenmaterie voor u op praktische wijze inzichtelijk. Zij helpen u bij de pensioenkeuzes die bij u en uw positie als ondernemer passen. Zij zorgen ervoor dat u fiscaal optimale pensioenopbouw heeft. We beoordelen uw bestaande pensioenvoorzieningen, laten zien welke risico's u mogelijk loopt en op welke manier de pensioenopbouw ingericht dan wel geoptimaliseerd kan worden. Hierbij hoort ook het afdekken van een goed nabestaandenpensioen.

Wij helpen u graag

Mutsaerts maakt onder andere pensioen- en ODV berekeningen, jaar- en reserveringsruimteberekeningen of sluit (bancaire) lijfrentes / pensioenverzekeringen voor u af. Ook kunt u bij Mutsaerts terecht voor beoordeling van (juridische) documenten bij eigen beheer of verzekerde regeling.

Wij kunnen u alle reguliere producten van banken en verzekeraars aanbieden. Daarnaast hebben wij eigen producten ontwikkeld, samen met (her)verzekeraars. Deze producten kunnen u wellicht extra voordeel bieden. Wilt u weten hoe het staat met uw pensioenvoorziening? Of bent u geïnteresseerd in een financiële foto? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (013) 594 28 28 of per mail.