Financiële Foto

Het doel is om uw financiële toekomst zo in te richten dat deze past bij uw toekomstwensen. U heeft bijvoorbeeld wensen voor als u met pensioen gaat. Ook bij overlijden wilt u zeker weten dat uw nabestaanden voldoende inkomsten hebben. En wat betekent het voor u als u arbeidsongeschikt raakt? Om deze inkomenssituaties voor u in kaart te brengen maken wij een Financiële Foto. Dit is een analyse van uw persoonlijke financiële situatie en geeft antwoord op de vraag hoe deze er in de toekomst uitziet.

Financiële Foto
Onze adviseurs houden rekening met gebeurtenissen zoals overlijden, pensioen en arbeidsongeschiktheid. Wij brengen in kaart wat uw inkomen is in deze situaties. Dit leggen wij vast in een compact rapport: de Financiële Foto. Samen bespreken we uw toekomstwensen. Vervolgens bekijken we waar een aanvulling gewenst is en in welke vorm we dat het beste kunnen realiseren.

Onze werkwijze
Mutsaerts biedt onafhankelijk en deskundig advies. In het eerste gesprek bespreken we uw wensen met betrekking tot de Financiële Foto. Op basis daarvan ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte op basis van een vast tarief (fee). Zo weet u voorafgaand aan de inventarisatie waar u aan toe bent. De Financiële Foto verplicht u verder niet tot de afname van producten via Mutsaerts.

Onderdelen Financiële Foto
  • Inventarisatie wensen en doelstellingen
  • Analyse huidige financiële siuatie
  • In beeld brengen risico’s en hiaten