Overlijdensrisico

U staat er niet graag bij stil. Toch is het belangrijk om te denken aan de financiële gevolgen bij overlijden. Als uw inkomen wegvalt heeft dit mogelijk invloed op uw gezin, uw bedrijf en/of zakelijke relaties. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet met financiële lasten blijven zitten.

Advies
Samen bekijken we uw persoonlijke situatie. U bepaalt wie u wilt verzekeren (de verzekerde), voor welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). U ontvangt advies over een verzekering op één of twee levens en over een gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalend kapitaal. Ook adviseren wij u over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Execution Only
Indien de polisvariabelen bij u bekend zijn is het ook mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten op basis van execution only. U ontvangt dan geen advies. Wij selecteren uiteraard wel de scherpste aanbieder voor u.

M-ORV als compagnonsverzekering
Bij overlijden van één van de compagnons kan er een financieel risico ontstaan omdat diens aandelen vaak naar de nabestaanden gaan. Het terugkopen van deze aandelen door de achterblijvende compagnon(s) kan kostbaar zijn. Met een compagnonsverzekering verzekert u zich tegen dit financiële risico. Met het bedrag dat de verzekering uitkeert kunnen de compagnons de aandelen terugkopen.

Collectief en Individueel
De M-ORV kan collectief voor kantoren (vanaf 15 partners) gesloten worden zodat het kantoor financieel gecompenseerd wordt bij het overlijden van een partner. De dekking kan ook door kantoor voor de nabestaanden worden gesloten. Daarnaast kan de M-ORV individueel gesloten worden.

M-ORV
  • Scherpe premiestelling
  • Leeftijdsafhankelijk tarief
  • Geen vaste looptijd
  • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
  • Ruime mogelijkheden invulling polisredactie
Offerte aanvragen