Overlijdensrisico

U staat er niet graag bij stil. Toch is het belangrijk om te denken aan de financiële gevolgen bij overlijden. Als uw inkomen wegvalt heeft dit mogelijk invloed op uw gezin, uw bedrijf en/of zakelijke relaties. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet met financiële lasten blijven zitten.

Advies
Samen bekijken we uw persoonlijke situatie. U bepaalt wie u wilt verzekeren (de verzekerde), voor welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). U ontvangt advies over een verzekering op één of twee levens en over een gelijkblijvend, lineair of annuïtair dalend kapitaal. Ook adviseren wij u over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Execution Only
Indien de polisvariabelen bij u bekend zijn is het ook mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten op basis van execution only. U ontvangt dan geen advies. Wij selecteren uiteraard wel de scherpste aanbieder voor u.