Werkgevers opgelet: pensioencommunicatie

Voor werkgevers is op de juiste manier communiceren over de pensioenregeling erg belangrijk. Recent heeft  de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die onderschrijft hoe belangrijk goede pensioencommunicatie is. Met een voorbeeldcase uit de praktijk vertellen we u hier graag meer over.

Wat was er aan de hand?
In 2013 is er een werknemer in dienst getreden bij bedrijf X. De pensioenregeling van de organisatie is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. Deze pensioenregeling kent een aantal verplichte onderdelen en enkele vrijwillige onderdelen. Deze vrijwillige onderdelen bestaan uit het partnerpensioen en het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). Dat betekent dat werknemers zelf kunnen kiezen of ze deze dekking wel of niet willen meeverzekeren. Deze werknemer heeft er voor gekozen deze dekkingen niet mee te verzekeren en heeft dit schriftelijk aangegeven bij de werkgever.

Werknemer komt te overlijden
De werknemer komt te overlijden. De pensioenverzekeraar keert de verplicht verzekerde dekkingen uit (een netto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en een wezenpensioen). Er wordt geen partnerpensioen en ANW-hiaat uitgekeerd. De achterblijvende partner klopt bij de werkgever aan en claimt daarentegen wel een partnerpensioen en ANW-hiaat bij de werkgever waardoor onenigheid ontstaat.

Rechtszaak
Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. De rechter concludeert dat de organisatie de werknemer op verschillende manieren heeft geïnformeerd over de pensioenregeling zoals:

  • Pensioeninformatie in de arbeidsovereenkomst
  • Begeleidende brief omtrent pensioen bij de arbeidsovereenkomst
  • Een folder over “Personal Benefits”
  • Een brief “Pensioenregeling in het kort”

Pensioenbijeenkomst
Naast bovenstaande is er na indiensttreding nog een e-mail verstuurd met informatie over de pensioenregeling en heeft de werkgever iedereen de mogelijkheid geboden een pensioenbijeenkomst bij te wonen. Ook de desbetreffende werknemer was hiervoor uitgenodigd. Na afloop van de pensioenbijeenkomst bestond de mogelijkheid de persoonlijke situatie met de pensioenadviseur te bespreken en keuze aan te passen. De werknemer is niet naar deze bijeenkomst geweest.

Tot slot is er door de pensioenverzekeraar nog een zogenaamde “startbrief” naar de werknemer verzonden.

Het oordeel van de rechter
Er is steeds in heldere bewoordingen gewezen op het feit dat de pensioenregeling uit een verplicht en vrijwillig deel bestaat. Uit het formulier blijkt dat er een expliciete keuze is gemaakt om het partnerpensioen en ANW-hiaat niet te verzekeren. De rechter stelt de werkgever in het gelijk. De organisatie is niet tekort geschoten in haar verplichtingen als werkgever en er hoeft geen partnerpensioen en ANW-hiaat uitgekeerd te worden.

Het advies van Mutsaerts
Uit deze uitspraak blijkt wederom hoe belangrijk goede pensioencommunicatie is! Mutsaerts ondersteunt werkgevers bij de pensioencommunicatie richting werknemers. Denk bijvoorbeeld aan uitlegbrieven voor werknemers. Daarnaast is het goed periodiek een pensioenbijeenkomst te organiseren. Tijdens zo’n bijeenkomst worden de werknemers geïnformeerd over de pensioenregeling en eventuele keuzes.

De pensioenspecialisten van Mutsaerts houden zich fulltime bezig met pensioen, zijn RPA-gecertificeerd en zijn op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving. Wij werken onafhankelijk van pensioenuitvoerders en u ontvangt altijd een objectief advies voor zowel collectief pensioen (voor alle medewerkers) als voor individueel pensioen (voor bijvoorbeeld de DGA). Neem contact op met één van onze pensioenspecialisten om de mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer 013 – 594 28 28.