2017: weer een pensioenjaar voor collectieve regelingen!

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2022 omhoog van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. De verhoging heeft invloed op vrijwel alle pensioenregelingen. Dit betekent wederom actie van u als werkgever voor uw collectieve pensioenregeling.

Stijging gemiddelde levensverwachting
Op dit moment is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Deze is sinds 2014 gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Door een stijging van de gemiddelde levensverwachting is de pensioenrichtleeftijd in 2014 al verhoogd van 65 naar 67 jaar. In 2018 is volgens het CBS de gemiddelde levensverwachting 21,31 jaar. Als gevolg hiervan stijgt de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 met een vol jaar naar 68.

Valt uw regeling nog binnen de fiscale kaders?
Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd zal uw collectieve pensioenregeling opnieuw moeten worden beoordeeld. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of de pensioenregeling binnen de fiscale kaders valt. De opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen dalen niet. Dit blijft 1,875% voor middelloon en 1,657% voor eindloon.

Akkoord werknemers vereist
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en mag daarom niet eenzijdig worden gewijzigd. Dat betekent dat u uw werknemers moet informeren over de verhoging van de pensioenleeftijd in de pensioenregeling. Werknemers (en indien aanwezig ondernemingsraad) moeten instemming geven voor de wijziging.

Compensatie werknemers
Door het gelijk blijven van de opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen lijkt er weinig aan de hand. Het betekent echter een verslechtering van 6% en werknemers kunnen hiervoor compensatie verlangen. Ten aanzien van beschikbare premieregelingen verwachten wij een daling van de fiscaal maximale premiestaffels. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd kan de premie in een beschikbare premieregeling tenslotte een jaar langer renderen. In de loop van dit jaar zal hier meer bekend over worden.

Zet pensioen weer op de agenda
In de loop van 2017 bekijken wij samen met u en de verzekeraar of de verhoging van de pensioenrichtleeftijd effect heeft op uw pensioenregeling. Wij adviseren u over de benodigde aanpassingen voor de collectieve regeling, het informeren van uw werknemers en de eventuele compensatie.

Indien u meer wilt weten over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd neem dan contact op met pensioenadviseur Kelly van Erdewijk.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/rekenleeftijd-voor-maximale-fiscale-pensioenopbouw-aangepast