Premiestijgingen

In de gehele verzekeringsbranche zien we de trend dat verzekeraars premies verhogen. Al enkele jaren waarschuwt De Nederlandsche Bank dat verzekeringspremies te laag zijn om alle schades te dekken en veel verzekeraars draaien verlies. Ze snakken naar een betere balans tussen premies en schade-uitkeringen. Verzekeraars fuseren of trekken zich daarom terug en verzekeraars die overblijven pakken nu het moment om de premies te verhogen.

Onze verwachting is dat we de komende tijd premieverhogingen kunnen verwachten voor de branches brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen en ziekteverzuim. Verhogingen van 10 - 20% zijn helaas eerder regel dan uitzondering.

Ziekteverzuim:
Op het gebied van verzuim zien we een duidelijke trend van oplopend ziekteverzuim, waardoor de schadelast vele malen hoger uitvalt.

Motorrijtuigen:
De branche motorrijtuigen is al jaren een ‘vechtmarkt’ en de premies daalden vooral door verwachting van nieuwe technologieën. Helaas hebben big data en zelfrijdende/zelf parkerende auto’s nog niet gebracht waar op gehoopt werd. Daarnaast worden door sensoren en techniek in auto’s reparaties na schade steeds duurder.

Brand:
In de markt voor brandverzekeringen, die in de afgelopen tien jaar ook een dalende premie en steeds uitgebreider wordende dekkingen kende, is eveneens een toenemende schadelast waarneembaar. Met name extreme weersomstandigheden zorgen voor een grotere frequentie van calamiteiten.

Aansprakelijkheid:
Verder zien we dat een toenemende claimcultuur zorgt voor een toenemende schadelast op het gebied van aansprakelijkheid. Nieuwe wetgeving per 1-1-2019 (Wet Affectieschade) geeft partners en familieleden van slachtoffers mogelijk ook recht op schadevergoedingen. Dit gaat ook effect hebben op de premies.

De premies gaan naar verwachting marktbreed stijgen. Bij Mutsaerts blijven we er natuurlijk alles aan doen om de verzekeringen tegen een zo scherp mogelijke premie te continueren.