Premieverhogingen Europese Verzekeringsmarkt

De marktomstandigheden voor zakelijke verzekeringen zijn de afgelopen tien jaar zeer gunstig geweest doordat de markt lang heel competitief was. Maar steeds meer verzekeraars in Europa passen op dit moment hun businessmodellen aan door grote verliezen, veranderende vraag van kopers, veranderende risico’s en hogere operationele kosten. Wat betekent dit voor u?

Kritische houding
De veranderende marktomstandigheden gaan voor zakelijke verzekerden leiden tot hogere premies, lagere verzekerde bedragen, strengere voorwaarden en een kritischer houding van verzekeraars ten aanzien van risicoselectie en risicomanagementpraktijken. Wanneer u risico beperkende maatregelen uit bijvoorbeeld inspectierapporten niet of niet volledig opvolgt kan dit grote gevolgen hebben voor uw premie en/of dekking. In sommige gevallen heeft dit inmiddels al tot onverzekerbaarheid geleid.

Premieverhogingen
De premies in heel Europa gaan naar waarschijnlijkheid binnen verschillende sectoren snel oplopen. Ook in Nederland is dit het geval. Vier sectoren waarvan de premies naar verwachting met 10% of meer gaan stijgen: bestuurdersaansprakelijkheid, wagenparken, beroepsaansprakelijkheid en brand- en bedrijfsschade. Hierbij is de mogelijkheid van een kritische evaluatie van de dekking door verzekeraars zeer reëel.

Mutsaerts
Mutsaerts blijft er alles aan doen om de verzekeringen tegen een zo scherp mogelijke premie in te kopen bij nationale of internationale verzekeraars. Per sector onderzoeken we wat de beste oplossingen zijn, zodat relaties tegen zo gunstig mogelijke tarieven en voorwaarden hun verzekeringen kunnen continueren.

Bron: Report Navigating a Changing Insurance Market