Stress op de werkvloer

Het aantal medewerkers dat vanwege burn-outklachten thuis zit neemt steeds meer toe. Uitval vanwege deze of andere psychische klachten is de grootste reden voor verzuim. Door te zorgen voor een sfeer waar werknemers energie uit kunnen putten, hebben ze er vaak minder last van wanneer er een keer stress op de werkvloer is. 

Psychosociale arbeidsbelasting
De sfeer en de onderlinge verhoudingen op de werkvloer heeft grote invloed op de stress-factor. In de Arbowet wordt deze term uitgelegd als factoren die stress in de arbeidssituatie teweeg brengen. Ongewenst gedrag maar ook werkdruk vallen hieronder. Als werkgever bent u verplicht om hier aandacht aan te besteden en kunt u beleid opstellen om verzuim te voorkomen.

Herken de signalen
Door als werkgever direct op te treden bij de eerste signalen van (werk)stress kunt u eventueel verzuim beperken of zelfs voorkomen. Merkt u veranderingen in het gedrag van uw werknemer? Bijvoorbeeld door zich vaker ziek te melden en sneller geïrriteerd te zijn, maar ook door minder betrokken te zijn bij de organisatie en minder initiatief te tonen dan normaal? Deze symptomen kunnen er op wijzen dat een medewerker (te) veel stress ervaart.

Zorg goed voor uw personeel
Optreden wanneer een werknemer te veel stress op de werkvloer ervaart is goed, maar een preventieve aanpak om dit te voorkomen is beter. Hieronder een aantal tips om een burn-out te voorkomen:

  • Bespreek regelmatig met uw medewerkers waar zij energie van krijgen, hoe ze de werkdruk ervaren en of zij nog plezier in hun werk hebben. Kijk eventueel samen naar het takenpakket en maak een planning.
  • Zorg ervoor dat uw medewerkers genoeg ontspannen. Let tijdens werktijd bijvoorbeeld op voldoende pauze en verwacht buiten werktijd geen (constante) bereikbaarheid.
  • Spreek waardering uit. Complimenten geven is een kleine moeite maar dragen vaak bij aan het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.
  • Voer als het kan flexibele werktijden in om werk en privé in balans te houden.
  • Bewegen en gezond eten zorgen ervoor dat iemand beter in zijn vel zit. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door bijvoorbeeld voor fruit of een gezonde lunch te zorgen.

Als het dan toch dreigt mis te gaan en een medewerker last krijgt van burn-out klachten is het belangrijk om hem de tijd te geven om tot rust te komen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Verzuimcoach van Mutsaerts
De verzuimcoaches van Mutsaerts helpen u grip te krijgen op verzuim. Wij ondersteunen u als werkgever in het hele verzuimproces waarbij we focussen op het verlagen van verzuim en het re-integratietraject te versnellen. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij (dreigend) langdurig verzuim? Neem dan contact op via verzuimcoach@mutsaerts.nl.