Zijn uw werknemers financieel fit?

Sinds de invoering van de Wet pensioencommunicatie ligt er een belangrijke zorg- en informatieplicht bij de werkgever. U hebt als werkgever de plicht om uw medewerkers te informeren over pensioen en de bijbehorende risico’s. U bent dus aan zet!

Financieel fit
Uit recent onderzoek van het platform ‘Wijzer in geldzaken’ is gebleken dat werknemers vragen over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en pensioen graag bij hun werkgever neer zouden leggen. Meer dan de helft van de mensen in loondienst is van mening dat een goede werkgever zijn werknemers helpt financieel fit te worden. Dit houdt in dat de werkgever helpt inzicht te krijgen in de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen als er een belangrijke gebeurtenis in hun leven plaatsvindt. Denk hierbij aan een huwelijk, scheiden, kinderen krijgen, arbeidsongeschikt raken, minder werken, deeltijdpensioen, eerder stoppen met werken, overlijden of wisselen van baan.

Aansprakelijkheid werkgevers
Het is gebleken dat werknemers vaak slecht geïnformeerd zijn over hun financiën. Ze gaan er nog te vaak vanuit dat na pensionering voldoende geld beschikbaar is om de huidige levensstandaard voort te zetten. Als dan blijkt dat er onvoldoende pensioen is opgebouwd, weten zij inmiddels de weg te vinden naar de werkgever. Steeds vaker worden werkgevers aansprakelijk gesteld door werknemers.

Pensioencommunicatie
Dit betekent niet dat u altijd moet zorgen voor de best mogelijke pensioentoezegging, als u de communicatie richting uw medewerkers maar op orde heeft. Informeer uw medewerkers tijdig over hun financiële zaken, dan kunnen ze zelf eventueel stappen ondernemen om voor aanvullend inkomen te zorgen. Denk hierbij aan vrijwillig bijsparen in de pensioenregeling, aanvullende lijfrente sluiten, sparen, hypotheek aflossen etc.

Ondersteuning
Externe professionele ondersteuning door een pensioenadviseur is een goede manier om uw werknemers juist en persoonlijk te informeren. Zo wordt uw zorgplicht (deels) ingevuld. Mutsaerts biedt deze professionele ondersteuning in de vorm van presentaties, persoonlijke gesprekken en persoonlijke statements. U bepaalt samen met ons de beste oplossing binnen uw onderneming. Interesse? Neem contact op met de pensioenadviseurs van Mutsaerts.