Als onafhankelijk adviseur zijn wij gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor de advocatuur. Sinds 2007 ontwikkelt Mutsaerts specifieke verzekeringsproducten voor advocaten. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekende speler binnen de advocatuur en maakt een substantieel aandeel van de zelfstandige advocaten en partners van advocatenkantoren in Nederland gebruik van onze verzekeringsproducten. 

Exclusief verkrijgbaar bij Mutsaerts

Persoonlijk advies

Bekende speler in de markt

Top 50 advocatuur

Arbeidsongeschiktheid

M-AOV

Onze AOV kenmerkt zich door uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premiestelling. Afhankelijk van de aanvangsleeftijd scheelt dit vaak 25 tot 70% over de gehele looptijd. Bovendien heeft de M-AOV geen tussentijdse onverwachte tariefstijgingen. Daarnaast is het soms wenselijk en interessant om een AOV collectief te verzekeren voor de partners binnen een advocatenkantoor. Afhankelijk van de omvang van een collectiviteit is het mogelijk verzekeringen zonder keuringen af te sluiten.

Voordelen M-AOV

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid (gehele looptijd)
 • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
 • Uniek oversluitbeleid
 • Dalende premies in de laatste verzekeringsjaren
 • Maximale eindleeftijd 68 jaar
 • Ruime optieclausule

Overlijdensrisico

M-ORV

De M-ORV is een verzekering met een eenmalige uitkering (maximaal €4.000.000,-) bij overlijden op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. De M-ORV kan zowel individueel als collectief voor advocatenkantoren gesloten worden (bij meer dan 5 partners). Zowel de nabestaanden als het kantoor kunnen worden aangewezen als begunstigden voor de uitkering. Bij collectiviteiten zijn ook oplossingen zonder medische waarborgen mogelijk. 

Voordelen M-ORV

 • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
 • Maximale eindleeftijd 70 jaar
 • Geen vaste looptijd
 • Jaarlijks aanpasbaar & maandelijks opzegbaar
 • Optieclausule (eens in de 3 jaar verzekerde som verhogen met max. 15% zonder medische waarborgen)
 • Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

Beroepsaansprakelijkheid

M-BAV

Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen de gevolgen van het maken van een beroepsfout. De M-BAV heeft een zeer complete dekking waarin niet alleen de verplichte dekkingscomponenten (conform de eisen van de NOvA), maar ook andere uit de praktijk vaker voorkomende zaken verzekerd zijn.

Voordelen M-BAV

 • Alle voorkomende werkzaamheden behorend tot de normale praktijk meeverzekerd van een advocaat uit NL.
 • Verzekerd zonder aanmelding: alle partners en hun persoonlijke vennootschappen, Stichting Derdengelden, uitbestede werkzaamheden en zaakwaarnemers
 • Onbeperkte in- en uitloopdekking (+ toetredende partners)
 • Dekking voor administratieve- en juridische betaalfouten en (tuchtrechtelijk) verweer bij gemaakte beroepsfout
 • Vergoeding reconstructiekosten van verloren of beschadigde documenten
 • Standaard Werelddekking (m.u.v. USA/Canada)
 • Eenvoudig meeverzekeren van het bedrijfsrisico (AVB), bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en cyber

Uniek product om de boedel te beschermen

De CuratorenPolis

Door een faillissement zijn verzekeringspremies van een gefailleerde vaak niet betaald. Dit betekent dat er geen actuele verzekeringen lopen voor de boedel waar de curator op dat moment verantwoordelijk voor is. Wij hebben een uniek product ontwikkeld om de boedel te beschermen: De CuratorenPolis. Dit is een uitgebreide brandverzekering op naam van de boedel. De betreffende opstal en/of inventaris van de gefailleerde is op deze manier adequaat verzekerd.

Voordelen CuratorenPolis

 • Verzekering op naam van de boedel/curator
 • Uitgebreide gevarendekking
 • Zeer snelle acceptatie (binnen 24 uur)
 • Tijdelijk contract voor 6 maanden
 • Verzekeren mogelijk bij leegstand
 • Optioneel: aansprakelijkheid eigenaar onroerend goed

Mutsaerts Magazine voor de advocatuur