ORV

Overlijdensrisico

De overlijdensrisicoverzekering van Mutsaerts (M-ORV) is een kapitaalverzekering met een eenmalige uitkering bij overlijden op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. Wij hebben een zeer concurrerende overlijdensrisicoverzekering ontwikkeld met uitgebreide voorwaarden en een scherpe premiestelling.

Voordelen van de M-ORV
Het verzekerd kapitaal van de M-ORV (max. € 4.000.000,-) kan jaarlijks worden aangepast. De premie van de verzekering is op basis van éénjarige risicopremies. Dit betekent dat u ieder jaar de premie betaalt die op basis van het verzekerd kapitaal en uw actuele leeftijd wordt bepaald. De uitkering kan ten gunste komen aan uw nabestaande(n) of een vennootschap. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd kapitaal en uw keuze voor de verzekeringnemer zijn er verschillende fiscale consequenties. Wij adviseren u hier graag over. U kunt de verzekering onder andere in de volgende situaties gebruiken:

  • Voor het afdekken van het nabestaandenrisico in privé
  • Voor het afdekken van de hypotheeklast
  • Als compagnonsverzekering

Collectief en Individueel
De M-ORV kan collectief voor advocatenkantoren (vanaf 10 partners) gesloten worden zodat het kantoor financieel gecompenseerd kan worden bij het overlijden van een advocaat. De dekking kan ook door kantoor voor de nabestaanden worden gesloten. Daarnaast kan de M-ORV individueel gesloten worden. De maximale eindleeftijd van de verzekering is 70 jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester van Aller via 013 – 594 28 28, per mail: hvanaller@mutsaerts.nl of kunt u gebruik maken van het contactformulier.