Directie verantwoordelijk voor cybersecurity

Een overgroot deel van de Nederlandse bedrijven (94%) heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een datalek. Desondanks is bij veel organisaties de bewustwording van cyberrisico’s en de bekendheid met nieuwe wetgeving onder de maat. Nederland staat zelfs op de vierde plek op de lijst van meeste ransomware-infecties wereldwijd. Is uw organisatie voldoende voorbereid op een cyberincident?

Meldplicht
Sinds 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalek van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben.

Wie is verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van cybersecurity en het beleid daarvoor verschuift steeds meer richting de directie, concludeert Lloyd’s. “Bij ruim de helft van de onderzochte bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor cybersecurity bij de directeur, in Nederland zelfs twee derde (65%). Toch worden de risico’s en potentiële gevolgen van datalekken nog onderschat. Een derde van de Nederlandse bedrijven geeft aan niet bezorgd te zijn over datalekken, en slechts 14% denkt als gevolg klanten te verliezen.”

Voorbereiding
Veel organisaties onderschatten de risico’s van cyberincidenten. Toch kunnen financiële gevolgen, reputatieschade of omzetderving de bedrijfscontinuïteit enorm onder druk zetten. We leven niet langer in een wereld waarin datalekken te voorkomen zijn. Het beschermen van de organisatie en voorbereiden op een cyberincident is van essentieel belang. Moet u zich zorgen maken? Nee, maar het is wel belangrijk dat u bewust bent van de risico’s die uw onderneming loopt en de impact die het mogelijk heeft op de organisatie.

Wat kunt u doen?
Ieder bedrijf is kwetsbaar en doorgaans wordt schade door cyberincidenten niet gedekt door traditionele verzekeringen. Een mogelijke oplossing is een specifieke verzekering voor cyberrisico’s. Ons advies? Verklein het risico met preventieve producten en sluit een verzekering af voor als het toch mis gaat.

Neem voor meer informatie contact op met Guido Kuitert via 013 - 594 28 28 of gkuitert@mutsaerts.nl