Na bijvoorbeeld brand of een lekkage heeft u vaak niet alleen schade aan uw bedrijfspand of -middelen. Ook uw bedrijfsactiviteiten kunnen stagneren waardoor er tijdelijk geen inkomsten zijn. Met een Bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen het risico van bedrijfsstilstand. Deze verzekering vergoedt het verlies van de nettowinst, vaste lasten en andere extra kosten.

Basisdekking voldoende?

Veel bedrijven hebben een bedrijfsschadeverzekering met een standaard dekking. Dit is een basisdekking, die (helaas) niet in alle gevallen volstaat. Denk aan het belang van uw bijzonder werkmaterieel of bepaalde cruciale leveranciers of klanten. Diverse relaties van ons maken dan ook gebruik van 2 slimme optionele dekkingen om bedrijfsschade effectief te verzekeren.

  1. Het toeleveranciers of afnemers risico
    Het in gebreke blijven van leveranciers is voor veel bedrijven een groot risico. Veel bedrijven besteden namelijk een deel van hun fabricage, logistiek en dienstverlening uit en zijn in toenemende mate afhankelijk van externe leveranciers. Daarnaast kan uw omzet voor een (groot) deel afhankelijk zijn van een (aantal) afnemer(s). Wat als uw grootste klant weg valt door een brand? Deze optionele dekking biedt een oplossing voor schade als gevolg van een storing in de toelevering of afname door een gedekt evenement op de uitgebreide brandverzekering.
  2.  

  3. Bijzonder materieel
    Er zijn bedrijven die gebruik maken van bijzonder materieel voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan speciaal voor u omgebouwde vrachtwagens waarvan uw gehele omzet afhankelijk is. Stel: u heeft 10 speciaal voor u gebouwde werkvoertuigen. Deze staan netjes op het bedrijventerrein geparkeerd binnen het hekwerk, maar door een grote brand gaan deze allemaal verloren. Vervolgens kunt u uw activiteiten niet exploiteren. De gevolgen van het verlies van dit materieel is niet verzekerd op een standaard bedrijfsschadeverzekering. Mutsaerts kan deze risico’s als maatwerkoplossing meenemen op uw bedrijfsschadeverzekering.

Meer informatie

Heeft u nog geen bedrijfsschadeverzekering of bestaat deze uit de basisdekking en zou uitbreiding bij u aan de orde kunnen zijn? Neem dan contact op met Jurgen van Woensel of uw accountmanager om dit te bespreken.