Werknemers kunnen op verschillende manieren informatie inwinnen over de te verwachte pensioenuitkeringen. Deze informatie is te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op het Uniform pensioenoverzicht (UPO) dat mensen jaarlijks ontvangen. De getoonde indicatieve pensioenbedragen berekenen de pensioenuitvoerders op basis van aannames zoals rendementen en rentestanden.

Pensioenuitvoerders hebben de afspraak om hier eenduidig over te communiceren richting de (ex)werknemers. Daarnaast gebruiken zij een Uniforme Reken Methodiek (URM) voor het vaststellen van het indicatieve pensioenbedrag. Binnen de rekenmethodiek hanteren de pensioenuitvoerders een scenario-set. Deze set wordt gepubliceerd door De Nederlandse Bank (DNB) en bestaat uit 2.000 economische scenario’s. Hierbij worden 3 scenario’s getoond, afhankelijk van de economische omstandigheden:

  • Slecht weer: als het tegenzit
  • Verwacht weer: het verwachte eindresultaat
  • Goed weer: als het meezit

Hierdoor krijgen werknemers inzicht in de gevolgen van tegen- of meevallende economische omstandigheden en het effect op de pensioenbedragen. Vanaf 2020 worden de indicaties getoond in een navigatiemetafoor in het UPO:

Wijziging per 1 januari 2021

DNB heeft met ingang van 1 januari 2021 de modelparameters van de scenario-set aangepast. Zo sluit de set nog beter aan bij de huidige marktomstandigheden. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • De lange termijn renteverwachting is naar beneden bijgesteld
  • De prijsinflatie is naar boven bijgesteld
  • Het rendement op aandelen is verhoogd

Door het hogere aandelen rendement worden de indicatieve pensioenuitkeringen hoger. Maar de lagere rente- en de hogere inflatie hebben een verlagend effect. Per saldo hebben deze aanpassingen ervoor gezorgd dat de indicatieve pensioenuitkeringen naar beneden zijn bijgesteld. Hoeveel lager dit precies is, verschilt voor iedereen. Dit is in 2021 terug te zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl en het jaarlijkse UPO.

In onderstaande tabel zijn drie maatmannen opgenomen waarin de indicatieve pensioenbedragen  op basis van de URM van januari 2021 worden afgezet tegen die van januari 2020. Zo zien we hoeveel lager de verwachte pensioenuitkeringen op de overzichten worden getoond aan werknemers.

Over het algemeen kunnen we stellen dat de pensioenindicaties fors lager liggen dan in 2020.

Wanneer werknemers vragen hebben over de lagere bedragen op de nieuwe overzichten, helpen we u graag met een uitleg hierover. We ontvangen de vragen graag gebundeld via uw contactpersoon.