Als een medewerker overlijdt, dan heeft dat vaak grote impact op de nabestaanden. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten. Lees voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

Vanuit de overheid kan een achterblijvende partner recht hebben op een Anw-uitkering. Anw staat voor algemene nabestaandenwet. Om als partner recht te hebben op een uitkering moet er aan één van de onderstaande voorwaarden worden voldoen:

 • de achterblijvende partner verzorgt kinderen jonger dan 18 jaar; OF
 • de achterblijvende partner is voor 45% of meer arbeidsongeschikt.

Voor veel mensen betekent dit dat zij geen recht hebben op een Anw-uitkering vanuit de overheid. Bestaat er wel een recht, dan wordt de uitkering gekort bij een inkomen van circa € 30.000,-. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten.

Anw-hiaatpensioen

In veel collectieve pensioenregelingen is het mogelijk het Anw-hiaat te verzekeren voor de partners van uw medewerkers. Zij ontvangen dan een aanvullend extra inkomen na het overlijden van hun partner. Het is een extra tijdelijk partnerpensioen, dat vaak uitkeert tot 68-jarige leeftijd.

Hoe werkt het Anw-hiaatpensioen?

Het Anw-hiaatpensioen is een verzekering en onderdeel van uw pensioenregeling. U sluit als werkgever de verzekering af. U kiest zelf of de verzekering vrijwillig of verplicht is voor uw werknemers. U bepaalt welk deel van de premie de werknemer betaalt en of u zelf een deel wilt betalen.

 • Verplicht
  Het Anw-hiaat kan op verplichte of vrijwillige basis verzekerd worden. Dit wordt bij aanvang van de pensioenregeling vastgelegd. Bij een verplicht ANW-hiaat wordt deze dekking voor alle medewerkers met partner verzekerd. De werkgever betaalt dan de risicopremies voor de verzekering.
 • Vrijwillig
  Het is ook mogelijk het Anw-hiaat op vrijwillige basis te verzekeren. Werknemers met partner kunnen er dan zelf voor kiezen deze dekking mee te verzekeren. Indien zij de dekking verzekeren, dan betalen zij de risicopremie (deels) zelf! De eigen bijdrage wordt ingehouden op het bruto loon van de medewerker.

De verzekering loopt net zo lang als uw pensioenregeling

Het Anw-hiaatpensioen is onderdeel van uw pensioenregeling. En heeft dus ook dezelfde duur als de looptijd van uw pensioenregeling. Wanneer u (nog) geen pensioenregeling heeft, is het ook mogelijk om een losse Anw-hiaat dekking af te sluiten via een collectief contract.

Wanneer ontvangt de partner een uitkering?

Het Anw-hiaatpensioen keert uit bij overlijden van de werknemer, als de werknemer op dat moment bij u in dienst was én was aangemeld voor de verzekering. Omdat het Anw-hiaatpensioen een risicoverzekering is, bouwt u of uw werknemer met dit pensioen geen waarde op. De verzekering stopt als:

 • de deelname aan de pensioenregeling eindigt, of
 • de werknemer geen partner meer heeft, of
 • als de werknemer niet langer voor het Anw-hiaatpensioen kiest.

Standaard meeverzekerd

Let op! Er zijn een aantal pensioenuitvoerders die vanuit hun zorgplicht het Anw-hiaat, ook bij een vrijwillige dekking, automatisch meeverzekeren. Nieuwe medewerkers kunnen vervolgens aangeven of zij de dekking wel of niet willen verzekeren. Kiest een nieuwe medewerker voor de verzekering, dan moet de premie doorbelast worden via de salarisstrook. Als de werknemer later een partner krijgt, dan verzekeren sommige pensioenuitvoerders de dekking ook automatisch mee. Het is belangrijk om hier als werkgever goed op te letten.

Advies van Mutsaerts

Het Anw-hiaat kan veel vragen oproepen bij medewerkers, zeker als er een keuze gemaakt moet worden. Daarom is het verstandig om op vaste momenten uitleg hierover te geven. Bijvoorbeeld als u een nieuwe werknemer aanneemt. Voor ondersteuning in de communicatie richting medewerkers kunt u bij ons terecht. Wilt u als werkgever een Anw-hiaat regeling bieden aan uw werknemers? We adviseren en regelen graag voor u de oplossing. Neem dan contact op met de pensioenadviseurs van Mutsaerts!