Wat betekent dit voor HR-managers?

Aankomende verhoging in 2024 

Per 1 januari 2024 stijgt de AOW-leeftijd van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar. Deze aanpassing heeft mogelijk gevolgen voor de pensioenplanning, met name voor die werknemers die dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzitten. HR-managers zullen hun communicatie, tijdlijnen en strategieën hierop moeten afstemmen.

Vaststelling AOW-leeftijd van 2024 tot 2028 

In de periode van 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd stabiel op 67 jaar. Werknemers worden in deze jaren niet geconfronteerd met een verlenging van hun werkperiode. Pas in 2028 ondergaat de AOW-leeftijd weer een kleine verhoging naar 67 jaar en drie maanden.

Stabilisatie van de AOW-leeftijd vanaf 2029 
Op basis van de meest recente prognoses zou de AOW-leeftijd in 2028 ongewijzigd op 67 jaar moeten staan. Echter is in de wetgeving opgenomen dat de AOW-leeftijd wordt gebaseerd op de prognoses van 5 jaar eerder. Daardoor stijgt de AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden. De verwachting is dat de levensverwachting de komende jaren wel zal stijgen maar niet significant. De AOW-leeftijd is daardoor in 2029 ook 67 jaar en drie maanden. Deze beslissing biedt HR-managers en werknemers een zekere mate van stabiliteit en duidelijkheid voor hun toekomstige pensioenplanning.

Doorwerken na AOW-leeftijd 
De overheid stimuleert het doorwerken van AOW’ers. Uit CBS-onderzoek blijkt dat werknemers tussen de 65 en 75 jaar zich vaak sterk verbonden voelen met hun organisatie, mede door langere dienstverbanden. Voor HR-managers kan dit een kans zijn om ervaren krachten langer aan boord te houden.

Pensioenrichtleeftijd blijft gelijk 
Naast de AOW-leeftijd blijft ook de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de pensioendatum die in pensioenregelingen wordt opgenomen. Ondanks dat de fiscale pensioenrichtleeftijd niet meer deel uitmaakt van het fiscale kader door de Wet toekomst pensioenen, blijft deze leeftijd relevant voor overgangsrecht en pensioenopbouw. Het is belangrijk om op te merken dat werknemers ook oudere pensioenrechten kunnen hebben waarbij de pensioenleeftijd nog op 65 of 67 jaar staat. Deze oudere pensioenrechten, vastgesteld onder vorige regelgevingen, hebben een impact hebben op de planning en timing van het pensioen van een individu. Je kunt de pensioenrichtleeftijd namelijk ongewijzigd laten maar je kunt het ook vervroegen of later in laten gaan.

Goed werkgeverschap
Er is sprake van goed werkgeverschap als de werkgever de werknemers faciliteert met pensioencommunicatie en aanstaande pensionarissen faciliteert met pensioenadvies.  

Belang van pensioencommunicatie en keuzebegeleiding 

Pensioencommunicatie is belangrijk in het creëren van pensioenbewustzijn bij werknemers. Werkgevers spelen hierin een sleutelrol door regelmatige en heldere communicatie. Dat verhoogt niet alleen het pensioenbewustzijn maar ook de tevredenheid en loyaliteit van werknemers ten opzichte van hun werkgever. Deze communicatie moet behalve informatief, ook zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de werknemer, waardoor de informatie relevanter en effectiever wordt. Wij gebruiken hiervoor het VLC-werknemersportaal.

De recente wijzigingen in de AOW-leeftijd benadrukken het belang van tijdige en transparante pensioencommunicatie. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers proactief te informeren over veranderingen in pensioenregelingen en bij belangrijke levensgebeurtenissen. Dit helpt werknemers weloverwogen keuzes te maken, vooral bij complexe beslissingen zoals beleggingsbeleid en pensioenopties​​.

Onze klantreviews tonen aan dat werknemers de mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken en de helderheid van de verstrekte informatie hoog beoordelen en zeer waarderen. Dit leidt tot een hoge mate van tevredenheid en vertrouwen in de pensioencommunicatie van VLC & Partners​​. Daarnaast draagt effectieve pensioencommunicatie bij aan de financiële fitheid van werknemers, wat resulteert in voordelen voor de onderneming, zoals hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en besparingen op wervingskosten​​.