Waarom nu in actie komen?

De plannen liggen er om in 2027 ondernemers te verplichten zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nu zijn ondernemers nog vrij in het omgaan met de risico’s van arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld spaargeld, beleggen of een AOV afsluiten). Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat slechts 21 procent van de ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten. Wij gaan in gesprek met onze AOV specialisten: Marieke Moors en Hester van Aller. Waarom is het belangrijk om je nu al te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Waarom een AOV?

Marieke en Hester leggen uit dat een ondernemer zonder AOV nergens recht op heeft op het moment dat hij of zij arbeidsongeschikt wordt. Helaas denken veel mensen dat hen niets overkomt, maar arbeidsongeschiktheid kan iedereen overkomen. Daarom adviseert Hester vrijwel alle ondernemers om een AOV af te sluiten: “De meeste ondernemers kunnen het financiële risico op langdurige arbeidsongeschiktheid niet dragen. Daarom zou vrijwel iedereen dit moeten regelen. Tenzij je voldoende vermogen hebt opgebouwd waardoor je dit risico wél kunt dragen, maar dat is veelal niet het geval.”

Daarnaast zijn er een aantal andere zaken die mogelijk meewegen in de afweging om je wel of niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Kan het bedrijf bijvoorbeeld doordraaien als je (tijdelijk) niet werkt? Dit zorgt natuurlijk voor minder inkomstenverlies. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met je persoonlijke situatie. Hoe zit het met je gezinssituatie? Heb je een partner die voldoende inkomen heeft in geval van arbeidsongeschiktheid? Dit zijn allemaal zaken die meewegen bij het bepalen van de dekking van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Marieke adviseert dan ook om je AOV ook ná het afsluiten periodiek aan te laten passen aan je persoonlijke situatie: “Over een paar jaar kan je situatie heel anders zijn. Wanneer je bijvoorbeeld meer gaat verdienen of uit elkaar gaat, je studerende kinderen hebt die uit huis gaan of een afgeloste hypotheek. Dan is het ook zinnig om je AOV hierop aan te passen.”

Waarom hebben veel ondernemers geen AOV?

Vaak zien beide dames dat mede door deze hoge premie er pas een AOV afgesloten wordt als het bedrijf in een stabiele fase zit omdat bij het opstarten hiervoor geen geld beschikbaar is. Volgens Marieke is dit jammer: “Je kunt er in mijn ogen beter voor kiezen om eerder een AOV af te sluiten, tegen wellicht een lagere dekking, maar dan ben je in elk geval verzekerd voor het geval er onverhoopt iets gebeurt.” Marieke en Hester zien vaak dat mensen zich pas willen verzekeren als ze iets mankeren. Dan wordt de ondernemer in de meeste gevallen wel geaccepteerd, maar krijgt hij of zij uiteraard wel een uitsluiting of een premieverhoging voor hetgeen waar hij last van heeft. In het slechtste scenario wordt een AOV helaas niet meer geaccepteerd.

Alternatieven?

Naast spaargeld zijn er andere alternatieven voor een AOV, zoals schenkkringen en broodfondsen. Dit werkt als volgt: met een select groepje wordt er als het ware een potje gevuld. Als vervolgens iemand uit de groep arbeidsongeschikt raakt, wordt het potje aangewend en ontvangt diegene een uitkering. Meestal is dit maar voor een periode van twee jaar. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er meerdere mensen tegelijk uitvallen en de pot ‘op’ is. Daar staat tegenover dat de inleg die je betaalt een stuk lager is. Hester beveelt broodfondsen en schenkkringen niet aan: “Wij adviseren dat zeker niet, het is geen langdurige oplossing voor het verlies van je inkomen.” 

Waarom nu een AOV afsluiten (in plaats van in 2027)?

Mogelijk wordt de AOV een verplichte verzekering in 2027. Marieke en Hester geven een aantal redenen waarom het beter is om al vóór die tijd in actie te komen. Allereerst ben je bij de verplichte AOV verzekerd tegen gangbare arbeid. Dit betekent dat er, wanneer het huidige beroep niet meer uitgeoefend kan worden, wordt gekeken naar wat je nog wel kan. Mogelijk betekent dit dat je het beroep van bijvoorbeeld advocaat niet meer kunt uitoefenen, maar wel nog inkomen kunt verdienen in een andere functie. Als je nu zelf een AOV afsluit, verzeker je je tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Dan ben je arbeidsongeschikt voor de mate waarin je je huidige beroep niet meer kan uitoefenen. 

Bovendien wordt de premie bij een verplichte verzekering gebaseerd op alle beroepsklassen. Hierdoor is het mogelijk dat je een relatief hoge premie betaalt ten opzichte van een private verzekering. Ondernemers in zware, fysieke beroepen hebben namelijk meer kans om arbeidsongeschikt te raken. Als de verplichte verzekering er komt, komt er éénzelfde premie voor alle beroepen ongeacht de zwaarte van de arbeid.