We hopen natuurlijk allemaal dat het nooit gebeurt. Door brand of waterschade ligt je bedrijf stil. Vaste kosten lopen door en de omzet blijft achter. Wat dan? Om de omzet in deze situatie op te vangen hebben veel bedrijven een bedrijfsschadeverzekering. Maar hoe lang ontvang je eigenlijk een uitkering? Björn Vesseur vertelt hier meer over.  

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?

Deze bedrijfsschadeverzekering dekt de misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur. De bedrijfsschadeverzekering is vooral interessant voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, een bepaalde toeleverancier of een nabije publiekstrekker.

Hoe lang ontvang je een schade-uitkering?

De uitkeringstermijn is de maximale periode waarbinnen de uitkering plaatsvindt en vangt aan op het moment van de schade. De uitkeringstermijn is vaak 26, 52 of 104 weken. In de praktijk komen wij regelmatig 52 weken tegen, maar dit is niet altijd toereikend. De herstelperiode is afhankelijk van verschillende factoren en het kan lang duren voordat uw klanten u weer hebben gevonden en de omzet weer op het oude niveau is.

Waar is de herstelperiode van afhankelijk?

  • opruimen en bouwrijp maken van schadelocatie;
  • opnieuw aanvragen en verkrijgen van (bouw)vergunningen;
  • de periode die de herbouw in beslag neemt;
  • herstel van ICT-systemen;
  • levertijden van machines, inventaris en goederen;
  • uitwijkmogelijkheden;
  • mate van afhankelijkheid van afnemers en leveranciers;
  • benodigde termijn om verloren marktaandeel terug te winnen.

Check de uitkeringstermijn

Kijk samen met uw accountmanager eens kritisch naar de lengte van de uitkeringstermijn. Aan de hand van uw bedrijfsmiddelen en activiteiten is het mogelijk om een goede inschatting te maken wanneer de omzet weer op het ‘oude’ niveau is. Het is mogelijk om de uitkeringstermijn te verlengen. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor de premie. Onze specialisten helpen u graag!