“Welke AOV het beste aansluit is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Zonder professioneel advies ben ik bang dat mensen zich te veel laten leiden door premie en niet kijken naar de juiste uitgangspunten. Soms is het wenselijk én interessant om een AOV collectief te sluiten voor de partners binnen een kantoor. Ook bij een collectiviteit geef ik advies over het passend maken van de verzekering voor ieders specifieke situatie,” aldus Marieke Moors (Specialist AOV en Leven bij Mutsaerts).


Uw AOV updaten

Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om jaarlijks kritisch te kijken of uw AOV nog aansluit bij uw inkomen, uitgavenpatroon en toekomstwensen. Bij veel verzekeringen is het mogelijk om bijvoorbeeld het verzekerde bedrag, de eindleeftijd of de wachttijd tussentijds te wijzigen. Maar waar moet u dan precies op letten bij het updaten van uw AOV? We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

  1. Wachttijd
    In een maatschaps- of andere samenwerkovereenkomst is vaak vastgelegd over welke periode het winstaandeel wordt doorbetaald in een situatie van ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de praktijk zien we dat afspraken regelmatig tussentijds worden gewijzigd. Stel dat u op uw AOV een wachttijd heeft van 12 maanden omdat de maatschap deze periode doorbetaalt en deze periode wijzigt naar 6 maanden, dan moet u ook uw AOV hierop aanpassen. Als u dit vergeet, loopt u het risico dat u een periode van 6 maanden financieel zelf moet overbruggen.
  2. Hoogte van de uitkering
    De hoogte van de uitkering bepaalt u zelf. Hierbij is het belangrijk om jaarlijks uw persoonlijke situatie te bekijken en het verzekerde bedrag zo nodig aan te passen. Zo bent u altijd verzekerd van een veilige financiële situatie. De M-AOV kent een optierecht, waarmee u jaarlijks onder bepaalde voorwaarden het verzekerde bedrag kunt verhogen met maximaal 14%.
  3. Eindleeftijd
    De AOW-leeftijd gaat voor iedereen stapsgewijs omhoog. Hierdoor wordt de eindleeftijd van een AOV een steeds belangrijker aandachtspunt. Stel dat u arbeidsongeschikt raakt en de dekking op uw AOV eindigt op uw 60e, dan is de kans groot dat u zeven jaar of langer moet teren op persoonlijke reserves voordat u een AOW-uitkering ontvangt. Kijk daarom kritisch naar de verzekerde eindleeftijd van uw huidige verzekering.


M-AOV
Onze AOV kenmerkt zich door uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premiestelling. Afhankelijk van de aanvangsleeftijd, scheelt dit vaak 25 tot 70% over de gehele looptijd. Bovendien heeft de M-AOV geen tussentijdse onverwachte tariefstijgingen. De premie van onze M-AOV is leeftijdsafhankelijk met dalende premies in de laatste verzekeringsjaren.

Voordelen M-AOV:
/  Beroepsarbeidsongeschiktheid
/  Hoge verzekerde bedragen mogelijk
/  Scherpe premies
/  Uniek oversluitbeleid
/  Maximale eindleeftijd 68 jaar
/  Ruime optieclausule

Bereken online uw premie voor onze M-AOV op mutsaerts.nl/aovpremieberekenen

Meer weten? Neem dan contact op met Marieke Moors!