Mede door de afschaffing van het pensioen in eigen beheer zien we een stijging in het aantal kantoren dat een collectieve overlijdensrisicoverzekering afsluit voor alle partners. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen. Onze M-ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten. Hester van Aller, Specialist AOV & Leven, licht hieronder de belangrijkste aandachtspunten uit bij een ORV:

 1. De hoogte van het verzekerde bedrag
  Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag voor een compagnonsverzekering is belangrijk. Dit bedrag dient periodiek bekeken te worden zodat de uitkering bij overlijden toereikend is om de erfgenamen uit te kopen. De waarde van uw bedrijf kan namelijk behoorlijk veranderen. Een vaste formule kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.
 2. Flexibiliteit van de polis
  Om tussentijds het verzekerde bedrag aan te passen aan de actuele waarde van de organisatie is flexibiliteit van de verzekering essentieel. Is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de compagnonsverzekering aan te passen naar een nieuwe waarde zonder medische waarborgen?
 3. Polisredactie
  Het onjuist opstellen van de rollen op het aanvraagformulier van de overlijdensrisicoverzekering kan belastinggevolgen hebben. Een juiste polisredactie is dus noodzakelijk. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunt u voorkomen dat er successierecht over de uitkering betaald moet worden.

Keymanverzekering
Soms zijn bepaalde medewerkers onvervangbaar voor een bedrijf en zijn daarmee een sleutelfiguur (‘keyman’). Dit is bijvoorbeeld iemand die over specifieke capaciteiten beschikt en daarmee verantwoordelijk is voor een groot deel van de omzet. Wanneer een keyman wegvalt, bestaat het risico dat de continuïteit van uw organisatie in gevaar komt. Een keymanverzekering verzekert de sleutelfiguur van de onderneming. Bij het wegvallen van een keyman zorgt de uitkering ervoor dat de onderneming een (tijdelijke) vervanger aan kan stellen of compenseert de tijdelijke terugval van omzet.

De M-ORV van Mutsaerts is een verzekering met een eenmalige uitkering (maximaal €4.000.000,-) bij overlijden, op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. De M-ORV kan zowel individueel als collectief voor advocatenkantoren gesloten worden. Bij collectiviteiten zijn ook oplossingen zonder medische waarborgen mogelijk.

“Partners die kiezen voor een collectieve dekking ondergaan vaak geen medische keuring meer. Dit is tegenwoordig een groot goed. Onder druk van forse premieverlagingen zien we namelijk dat steeds meer verzekeraars streng selecteren aan de voordeur.”

Voordelen M-ORV

 • Hoge verzekerde bedragen mogelijk
 • Maximale eindleeftijd 70 jaar
 • Geen vaste looptijd
 • Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

Meer weten? Neem dan contact op met Hester van Aller!