Cyberveiligheid staat tegenwoordig hoog op de bedrijfsagenda. Naast preventieve maatregelen en een goede cyberverzekering, doen bestuurders er goed aan om ook hun bestuurdersaansprakelijkheid te beschermen. Als bestuurder kunt u altijd persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van een cyberaanval.

Nieuwe verantwoordelijkheden voor bestuurders
De digitale risico’s brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheden die u kunt opvangen met de juiste maatregelen. Bestuurders die dit nalaten of uitstellen, brengen niet alleen hun bedrijf, maar ook zichzelf in gevaar. Zaken uit het verleden laten zien dat rechters bestuurders persoonlijk verantwoordelijk houden voor zakelijke en financiële fouten die zij of hun bedrijven maken.

Wat zijn de gevolgen voor bestuurders?
Bestuurders kunnen te maken krijgen met collectieve rechtszaken van aandeelhouders na een cyberincident. Daarbij wordt het bestuur verweten dat zij er onvoldoende op heeft toegezien dat het cyberrisico werd verminderd, bijvoorbeeld door het niet uitvoeren van passende beveiligingsmaatregelen of het hebben van een juiste back-up strategie. Er zijn ook gevallen bekend waarbij bedrijven en bestuurders in een juridische procedure verwikkeld raken omdat niet op de juiste wijze melding gemaakt is van privacy gerelateerde cyberincidenten.

Drie maatregelen om uzelf te beschermen

Juiste veiligheidsmaatregelen en procedures in uw bedrijf
Cyberveiligheid begint bij het bedrijf zelf. Breng uw datastromen in kaart, zodat duidelijk is welke gegevens bewaard worden en of deze goed beveiligd zijn. Zorg ook voor aansprakelijkheidsclausules in contracten met klanten en leveranciers. En zorg dat de software in het bedrijf up-to-date is. Softwareleveranciers bouwen nieuwe patches voor hiaten of bugs in software. Het tijdig installeren, kan veel ellende voorkomen.

Cyberverzekering
Zelfs met de beste beveiliging kunt u niet alle digitale risico’s uitsluiten. Als gevolg van dit ‘restrisico’, is het noodzakelijk  om naast alle veiligheidsmaatregelen een cyberverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt niet alleen financiële schade door cyberincidenten, maar biedt ook advies en hulp van experts.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Het is ook belangrijk om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt niet alleen de gerechtskosten bij een eventuele aanklacht tegen een bestuurder, maar ook vergoedingen die verhaald worden op de bestuurder in het kader van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Het toenemend aantal cyberrisico’s – en de regeldruk die ermee gepaard gaat – maken deze verzekering daarom relevanter dan ooit.

Heeft u vragen over cyberrisico’s of bestuurdersaansprakelijkheids- of cyberverzekering? Neem dan contact met ons op!