Bent u van plan om binnenkort met (deeltijd)pensioen te gaan? Ontvangt u graag advies over het voorstel dat u heeft ontvangen van uw verzekeraar? Of bent u geholpen met een marktvergelijking? Wij helpen graag bij uw pensioenvraagstukken. Jorg Dohmen, relatiebeheerder bij Mutsaerts, zet de verschillende pensioenmogelijkheden op een rijtje.

Welke keuzes heeft u?

Eerder met pensioen
Bij de meeste pensioenuitvoerders is het mogelijk uw pensioen 5 jaar voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in te laten gaan. Eerder met pensioen gaan heeft wel consequenties voor de hoogte van uw pensioen. Er moet tenslotte langer uitgekeerd worden en er kan minder ingelegd worden. Ook betaalt u meer belasting over de pensioenuitkering. De belastingdruk is voor de AOW leeftijd hoger dan daarna. Houd er verder rekening mee dat u nog geen AOW uitkering ontvangt en u dit gat mogelijk moet overbruggen.

Later met pensioen
U kunt er voor kiezen om uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd het pensioen in te laten gaan. Later pensioen in laten gaan levert natuurlijk een hoger pensioen op. Er wordt dan korter uitgekeerd dan wanneer deze eerder ingaat.

Deeltijd pensioen
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen gedeeltelijk in te laten gaan en daarnaast nog een aantal dagen te blijven werken. Wanneer u vervolgens helemaal stopt met werken gaat het overige gedeelte van het pensioen in.

Hoog-Laag pensioen
Vaak heeft u de eerste jaren na uw pensioen andere wensen en dromen dan de periode daarna. Daar horen dan verschillende inkomenswensen bij. Heeft u de eerste jaren na pensioen behoefte aan een hoger pensioeninkomen dan is het mogelijk om de eerste vijf of tien jaar een hogere pensioenuitkering te ontvangen dan de periode daarna. Dit is in de verhouding 100/75.

Wel of geen partnerpensioen
Heeft u op uw pensioendatum geen partner, dan is het niet nodig om het partnerpensioen te verzekeren. Hierdoor ontvangt u voor uzelf een hoger ouderdomspensioen. Dit noemen we uitruilen. Is er wel een partner maar is uw partner niet afhankelijk van uw pensioeninkomen, dan is uitruilen ook mogelijk. Besef wel dat bij overlijden uw partner dan geen partnerpensioen ontvangt. In sommige pensioenregelingen is er alleen een ouderdomspensioen geregeld. Heeft u wel een partner? Dan moet u eventueel zelf op de pensioendatum een een partnerpensioen aankopen. U ruilt dan een deel van uw eigen opgebouwde ouderdomspensioen uit voor een partnerpensioen. Standaard is de hoogte van het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. U bepaalt zelf het percentage.

Deel ineens uitkeren
Vanaf 1 januari 2022 kan er op de pensioendatum maximaal 10% van het pensioenkapitaal in één keer worden opgenomen. Deze afspraken zijn opgenomen in de uitwerking van het pensioenakkoord. Ze zijn nog niet definitief. Het opgenomen bedrag is vrij te besteden. U betaalt wel inkomstenbelasting over dit bedrag. Deze opname gaat af van uw opgebouwde kapitaal. Uw pensioenuitkering gaat dus omlaag. Bij deze optie is het niet mogelijk om daarnaast een hoog-laag constructie te kiezen.

Wat voor pensioen heb ik?

Om keuzes te kunnen maken, is het van belang dat u uw financiële situatie helder heeft. Hoeveel pensioen is er opgebouwd? Hoeveel inkomen heeft u nodig? Hoeveel risico kunt en wilt u lopen?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de hoogte van uw AOW en hoeveel pensioen u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd. Dit overzicht is een uitstekende basis om de juiste keuze te maken. Daarnaast is het van belang om te kijken wat voor soort pensioen u heeft. Er zijn twee opties:

Optie 1: De uitkeringsovereenkomst
Wanneer u een uitkeringsovereenkomst heeft (bijvoorbeeld een middelloonregeling) is de hoogte van het pensioen vooraf bekend en gegarandeerd. Door de huidige lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen is dit nu geen 100% garantie. U laat in dat geval het pensioen uitkeren door de pensioenuitvoerder waar het pensioen is opgebouwd. Een marktvergelijking is niet nodig.

Optie 2: Een premie- of kapitaalovereenkomst
Bij een premie- of kapitaalovereenkomst is de hoogte van het pensioen vooraf niet bekend, u krijgt op uw pensioendatum een kapitaal ter beschikking waarmee u pensioen aankoopt. Hier is het vaak zinvol om een marktvergelijking te doen om na te gaan welke pensioenuitvoerder u de hoogste pensioenuitkering biedt. Heeft u een premie-of kapitaalovereenkomst? U kiest dan op de pensioendatum een vast of variabel pensioen.

Kiezen voor een vast of variabel pensioen?

Heeft u een premie- of kapitaalovereenkomst? Dan maakt u op de pensioendatum een keuze voor een vast of variabel pensioen.

U kiest voor een vast pensioen
De uitkering van een vast pensioen staat voor de rest van uw leven vast en wordt bepaald op de huidige rente. Deze uitkering verandert niet meer. U weet dus waar u aan toe bent. Het vaste pensioen geeft zekerheid. De hoogte van het pensioen wordt wel op één moment bepaald en hangt dus af van de rentestand (en andere grondslagen) op dat moment. Als de rente laag is, ontvangt u minder pensioen dan bij een hoge rentestand.

U kiest voor een variabel pensioen
Een variabel pensioen wordt ook wel “doorbeleggen” genoemd. U belegt dan ook na uw pensioendatum door. Bij een variabel pensioen wordt de uitkering jaarlijks aangepast aan de hand van de beleggingsresultaten, renteontwikkeling en eventueel de levensverwachting. De uitkering bij een variabel pensioen kan dus omhoog gaan, maar ook omlaag. Een variabele uitkering is daardoor risicovoller dan een vaste uitkering. Er zijn verschillende varianten waardoor u zelf bepaalt hoeveel risico u loopt. Het kan zijn dat de uitkering na ingang van het partnerpensioen wel vast staat, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Indien u voor een variabel pensioen kiest, is het belangrijk om u te realiseren dat dit in de meeste gevallen dus ook een variabel partnerpensioen betekent.

Wanneer is een variabel pensioen interessant?

Bij een premie- of kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het pensioen niet vast en kan fluctueren, zowel positief als negatief. Een variabel pensioen is interessant als:

 • U een kapitaal heeft boven de €35.000;
 • U niet zenuwachtig wordt bij tegenvallende beleggingen in één of meerdere jaren;
 • U lagere pensioeninkomens kunt opvangen;
 • U niet (volledig) afhankelijk bent van dit pensioeninkomen en dus risico kunt lopen;
 • U wil profiteren van rendement en een rentestijging. U beseft dat de rendementen ook negatief kunnen zijn en dat de rente verder kan dalen.

Welke factoren bepalen de hoogte van variabele pensioenen?

 • Rendement: de behaalde resultaten op uw beleggingen bepalen de hoogte van uw pensioeninkomen;
 • Rente: bij een lage rente ontvangt u een lager inkomen dan bij een hoge rente;
 • Levensverwachting: naarmate de levensverwachting stijgt, daalt uw pensioeninkomen.

Waarvoor kunt u bij Mutsaerts terecht?

 • U bent van plan om binnenkort met (deeltijd)pensioen te gaan en weegt graag verschillende opties af;
 • U weet niet zo goed welke pensioenmogelijkheid het beste past bij uw situatie;
 • U heeft een voorstel ontvangen van een verzekeraar en ontvangt graag een marktvergelijking.

Pensioenvraagstuk? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact op met Jorg Dohmen en bespreek de mogelijkheden!