Vorig jaar trad het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en 31 december 2020 eindigde de overgangsperiode. Dit betekent dat de positie van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de landen die nog wel in de Europese Unie zitten, is veranderd. Welke gevolgen heeft de Brexit voor uw verzekeringen?

In diverse polisvoorwaarden van onder andere brand- en transportverzekeringen staat omschreven wat het begrip ‘Europa’ inhoudt. Hieronder wordt verstaan de landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet standaard meer verzekerd is.

Wanneer er op uw polis locaties in het Verenigd Koninkrijk staan, zijn deze niet meer verzekerd vanaf de datum dat uw contract vervalt. Deze risico’s moeten dan lokaal in het Verenigd Koninkrijk verzekerd worden. Verzekerde risico’s in het Verenigd Koninkrijk die niet met naam en toenaam op de polis staan en verzekerd zijn onder de limiet ‘nabij het gebouw en elders binnen Europa’ kunnen wel op uw polis verzekerd blijven. In dit geval is het mogelijk om een extra clausule in de polis op te nemen het dekkingsgebied.

We kijken graag samen met u naar uw risico’s, dekkingen en de gevolgen van de Brexit voor uw verzekeringen. Heeft u een vraag of twijfelt u ergens over? Neem dan direct contact op met uw adviseur om de risico’s en mogelijke oplossingen te bespreken.