Per 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte in werking. Vanaf 1 april kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die minimaal twee jaar ziek is geweest.

De compensatieregeling houdt in dat de transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte kan worden teruggevorderd bij het UWV. Deze regeling heeft een terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle reeds betaalde transitievergoedingen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte vanaf 1 juli 2015 (de datum waarop de transitievergoeding werd ingevoerd) teruggevorderd kunnen worden.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

De werkgever moet deze voorwaarden kunnen aantonen. Hierbij valt te denken aan loonstroken met het tijdens ziekte betaalde loon, de arbeidsovereenkomst en de ontslagvergunning/ontbindingsbeschikking.

Het is belangrijk om als werkgever nu al de documenten te verzamelen zodat u ze vanaf 1 april 2020 in kunt dienen. Dit kan tot 1 oktober 2020. Het UWV heeft het doel om maximaal een half jaar over het behandelen van de aanvragen te doen, maar gezien de verwachte toestroom is het de vraag of deze termijn gehaald wordt.

Op de website van het UWV kunt meer informatie vinden over de compensatieregeling.