Wanneer je als curator een faillissement krijgt toegewezen, word je regelmatig geconfronteerd met een onverzekerde boedel en/of moet je beslissingen nemen over het al dan niet voortzetten van de activiteiten. Als verzekeringspartner voor de advocatuur hebben wij gemerkt dat er behoefte is aan een verzekering om de boedel te beschermen. Daarom hebben wij de CuratorenPolis ontwikkeld met drie belangrijke dekkingscomponenten.

Brandverzekering

Een onverzekerde boedel (opstallen, inventaris, voorraden etc.) zorgt voor grote gevolgen wanneer bij brand of andere schade de waarde van de boedel verloren gaat. Met de Curatorenpolis is het bijna altijd mogelijk om je tegen dit risico te verzekeren. De dekking is bovendien in de meeste gevallen binnen 24 uur geregeld. Het is een brandverzekering met uitgebreide gevarendekking op naam van de boedel / curator.

Bedrijfsaansprakelijkheid

In geval van faillissement wordt de dekking op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak geroyeerd ongeacht of de premies  zijn voldaan. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet biedt de oude verzekering geen dekking meer. Als curator/werkgever heb je wel een verregaande verantwoordelijkheid richting de medewerkers en opdrachtgevers. Het voortzetten van de bedrijfsactiviteit zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in feite een onverantwoord risico. Ook voor dit risico kan via Mutsaerts vaak een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de boedel (o.a. in het kader van werkgeversaansprakelijkheid bij een doorstart) worden afgesloten.

Beroepsaansprakelijkheid

De aanstelling in een faillissement brengt regelmatig vragen met zich mee voor de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Door de aanstelling in een (groot) faillissement kan de lopende kantoorverzekering bijvoorbeeld te kort schieten. Of wanneer meerdere curatoren van verschillende kantoren samenwerken kan er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor een gemaakte fout. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op naam van de boedel biedt dan uitkomst. Het verzekerd bedrag wordt specifiek voor de boedel vastgesteld en alle uitgevoerde werkzaamheden voor de boedel zijn direct gedekt ongeacht door wie ze zijn uitgevoerd.

Voordelen van de CuratorenPolis via Mutsaerts

Schakelen met een professional, snel duidelijkheid en advies over verzekeringen voor de boedel. We bieden tijdelijke verzekeringscontracten zonder langdurige verplichtingen tegen redelijke premies. Als verzekeringspartner is Mutsaerts inmiddels uitgegroeid tot een bekende speler binnen de advocatuur. Naast de CuratorenPolis adviseert Mutsaerts zowel over kantoorverzekeringen zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en over verzekeringen voor advocaten zelf zoals de arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekering