Het einde van ‘pensioenopbouw in eigen beheer’ betekent niet dat u als DGA geen pensioen meer op kunt bouwen. Welke opties heeft u? En waarom is sparen niet de beste optie?

Voor de pensioenwet ben je DGA wanneer je, direct of indirect, minimaal 10% van de aandelen in het bezit hebt. Als DGA word je niet gezien als “gewone” werknemer en daarom is het belangrijk om voor een groot gedeelte uw pensioen zelf te regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om als DGA pensioen op te bouwen. Vergeet daarbij ook niet na te denken over situaties zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen:

 • Sparen of beleggen in privé (box 3)
 • Sparen of beleggen in de BV
 • Lijfrente afsluiten bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling
 • Pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar

Sparen in privé

Sparen in privé heeft voordelen. In plaats van te wachten tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kunt u direct beschikken over het geld. Daarnaast loopt uw spaarpot geen risico bij een eventueel zakelijk faillissement. Het privévermogen valt dan namelijk buiten de failliete boedel. Maar sparen in privé is fiscaal gezien de minst aantrekkelijke optie.

Privévermogen ontstaat enerzijds door het uitkeren van salaris, belast met inkomstenbelasting. Bij een hoger inkomen dan € 68.508 betekent dit een inkomstenbelastingdruk van 49,5%. Anderzijds kunt u winst uit uw BV als dividend uitkeren. De winst die vanuit uw BV wordt uitgekeerd heeft een belastingdruk van 38,4% – 44,7% in 2020 en respectievelijk 37,9% – 42,8% in 2021. Deze bestaat uit het betalen van vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belang belasting uit box 2 en is afhankelijk van de hoogte van de winst in uw BV (lager of hoger dan € 200.000,-). Privévermogen valt daarnaast in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat er jaarlijks belasting over het vermogen is verschuldigd. U dient wel zelf te beleggen of dit over te laten aan een vermogensbeheerder. Sparen geeft niet of nauwelijks rendement. Sterker nog, door inflatie wordt uw geld minder waard. Hierdoor lijkt beleggen op lange termijn de enige optie. Wanneer u dit doet door middel van een pensioenproduct of een lijfrente heeft u hierbij nog een fiscaal voordeel en betaalt u bovendien zeer lage beleggingskosten.

Belasting 2020 2021
Vennootschapsbelasting
€0 – €200.000
16,5% 15%
Vennootschapsbelasting
> €200.000
25% 21,7%
Aanmerkelijk belang belasting
(box 2)
26,25% 26,9%
Inkomstenbelasting box 1 hoogste schijf
(inkomen boven €68.508)
49,5% 49,5%
 

Pensioen

Door het afstorten van een pensioenpremie betaalt u minder winstbelasting omdat de premie wordt betaald door de B.V. U bespaart hierdoor ook de dividendbelasting. Na de AOW-leeftijd ontvangt u het afgestorte bedrag plus het daarbij gemaakte rendement waarbij er op dat moment inkomstenbelasting betaald dient te worden. Doorgaand ligt het inkomen na de AOW gerechtigde leeftijd lager dan voor de AOW gerechtigde leeftijd. U betaalt tot een inkomensgrens van € 34.712 slechts 19,45 % inkomstenbelasting en tussen € 34.712 en € 68.508 betaalt u 37,35% . U heeft hierdoor én een lager belastingtarief én jarenlang geen belasting in box 3.

Lijfrente

Ook bij een inleg in een (verzekerings-of bankspaar)lijfrenteproduct kan dit effect worden bereikt wanneer u uw inkomen verhoogt om de lijfrentepremie, welke u in privé betaalt, te kunnen betalen. De lijfrentepremie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en in de uitkeerfase belast.

Zowel het opgebouwde pensioenvermogen als een opgebouwd lijfrentekapitaal valt buiten een eventueel faillissement van u persoonlijk of uw BV waardoor uw toekomstige inkomen beschermd is.

Pensioenwensen

Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. U kunt de oudedagsvoorziening naar eigen wens inrichten en tegelijkertijd een aantal risico’s uitsluiten, zoals het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Het begint bij de wensen die u hebt, denk aan:

 • Ik wil zo veel mogelijk opbouwen
 • Ik wil zo veel mogelijk vrijheid in de uitkeringsfase
 • Ik wil een zo hoog mogelijk fiscaal voordeel
 • Ik heb een bepaald budget beschikbaar
 • Ik streef een bepaald inkomen na wanneer ik met pensioen ga
 • Ik wil dat het opgebouwde kapitaal bij overlijden naar mijn BV gaat
 • Ik wil beleggen maar wil dit niet zelf doen
 • Ik wil lage beleggingskosten
 • Ik wil een gegarandeerd eindkapitaal
 • Ik wil dat de pensioenpremies worden doorbetaald wanneer ik arbeidsongeschikt raak
 • Ik wil bescherming van mijn pensioenkapitaal bij een eventueel faillissement

Voor elk budget zijn er mogelijkheden

Het kan zijn dat u niet helemaal in beeld hebt hoe uw pensioenvoorziening er voor staat. We geven allereerst inzage in de huidige situatie. Wat is op dit moment het verwachte pensioeninkomen? Wat is het gewenste inkomen rekening houdend met uw toekomstige lasten? Is er een pensioentekort? Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden om als DGA pensioen op te bouwen. Iedere optie heeft andere gevolgen voor u, uw bv en eventueel voor uw (ex-)partner. Welke vorm het beste past, hangt af van uw situatie en voorkeur. De pensioenadviseurs van Mutsaerts geven inzicht in uw pensioenvoorziening en helpen u bij het maken van pensioenkeuzes. Neem voor meer informatie contact op met pensioenspecialist Mirjam Meeuwis.