Als een werknemer ziek wordt, betaalt u zijn loon verplicht de eerste twee jaar door. Dit betekent dat ook de pensioenopbouw wordt voortgezet over het loon dat de werknemer ontvangt. Na twee jaar ziekte ontvangt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering (voorheen WAO-uitkering). Maar wat gebeurt er als een zieke medewerker uit dienst gaat? Wat gebeurt er vervolgens met de pensioenopbouw en welke risico’s liggen hier voor de werknemer en werkgever?

Ziek uit dienst

Voor zieke werknemers geldt een ontslagverbod. Dit betekent dat een werkgever het dienstverband niet mag beëindigen van een werknemer die korter dan 104 weken ziek. Maar met dienstverbanden met een tijdelijk contract ligt dit anders. Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt en hij ziek blijft tot het einde van de contractperiode, dan eindigt het dienstverband. De werknemer gaat dan ‘ziek uit dienst’.

Pensioenopbouw door premievrijstelling

In verreweg de meeste pensioenregelingen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers in loondienst. Dit wordt “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” genoemd. Het gaat dan om de premies voor het partner- en wezenpensioenen en de opbouw van het ouderdomspensioen. De verzekeraar of het pensioenfonds (verder: pensioenuitvoerder) neemt dan de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. Hoe groot dat deel is hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en de pensioenregeling.

Tussen wal en schip

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, wordt de loondoorbetaling overgenomen door de Ziektewet. Na een wachtperiode van 104 dagen heeft de ex-medeweker pas recht op een WIA uitkering. De premievrijstelling, zoals besproken in de vorige alinea, wordt pas na de wachtperiode vastgesteld en is gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid. De wet regelt niet wat er moet gebeuren in de tussenliggende periode tussen uitdiensttreden en het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Hierdoor vallen werknemers die ziek uit dienst gaan tussen wal en schip. En is er op dat moment ook geen dekking voor het partner- en wezenpensioen en de opbouw van het ouderdomspensioen. Dit wordt ook wel het uitlooprisico genoemd.

Een voorbeeld:

Een werknemer met een salaris van € 40.000,– komt in dienst met een contract voor 1 jaar. De pensioentoezegging is een beschikbare premieregeling in combinatie met partner- en wezenpensioen en een aanvullend Nabestaande overbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Na een half jaar krijgt de deelnemer een ongeval waardoor hij arbeidsongeschikt raakt. Gedurende de eerste 2 jaar heeft u als werkgever een loondoorbetalingsplicht maar na een half jaar eindigt het contract dus bent u wettelijk niet verplicht de werknemer een nieuw contract aan te bieden.

A. Volgende pensioenen zijn verzekerd als de medewerker in dienst is:
Partnerpensioen € 6.000,-
Wezenpensioen € 1.200,-
Nabestaanden Overbruggingspensioen € 15.815,-

B. Medewerker is uit dienst en heeft de volgende opgebouwde pensioenrechten:
Partnerpensioen € 320,–
Wezenpensioen € 64,–
Nabestaanden Overbruggingspensioen komt te vervallen

Situatie na 2 jaar
Indien de werknemer na 2 jaar nog steeds voor 80% of meer arbeidsongeschikt is, wordt de dekking in kracht hersteld en heeft zijn partner bij overlijden recht op de uitkering A.

Situatie na 1 jaar
Stel de medewerker komt te overlijden tussen het 1ste en het 2de jaar, dan zijn er veel maatschappijen die niet meer uitkeren dan dekking B. De nabestaanden vallen tussen wal en het schip.

Conclusie

Wanneer een werknemer een tijdelijk dienstverband heeft dat tijdens de wachtperiode van de WIA eindigt, worden het ouderdomspensioen en partnerpensioen op dat moment premievrij gemaakt. Pas op het moment dat de premievrijstelling ingaat (ingangsdatum WIA) wordt de premiebetaling hervat. Er is dan tussen datum ontslag en datum ingang premievrijstelling een lager partnerpensioen verzekerd. De uitloopdekking van de premievrijstelling impliceert dat ook vervallen risicoverzekeringen, zoals een ANW hiaat dekking ‘hersteld’ moeten worden als aan die verzekering vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid was verbonden. Echter in de tussenliggende periode is er geen dekking. Heeft u te maken met een werknemer met een tijdelijk dienstverband die al langere tijd ziek is, let dan goed op en neem contact op met de pensioenadviseurs van Mutsaerts. Wij helpen u graag!