Uit onderzoek blijkt dat zowel jongere als oudere werknemers klem zitten op de arbeidsmarkt. Bij oudere werknemers komt dit omdat zij langer moeten doorwerken dan gedacht. De AOW-leeftijd is op dit moment 66 jaar en 4 maanden en de pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Wanneer een oudere werknemer werkeloos raakt dan heeft deze werknemer een kleine kans om weer werk te vinden. Bij jongere werknemers zien we vaak dat zij alleen flexibel werk vinden.

In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheid om aan de wensen van beide groepen werknemers te voldoen. Een generatiepact is hiervoor een mogelijkheid. Hierbij kunnen oudere werknemers minder werken waardoor ze meer rust- en hersteltijd hebben en dus mogelijk langer doorwerken en vitaal de pensioendatum bereiken. Dit biedt ruimte om jongere werknemers aan te trekken.

Wat is een generatiepact?
Bij een generatiepact werkt een oudere werknemer bijvoorbeeld 80% maar krijgt hiervoor 90% loon doorbetaald en 100% pensioen. Doordat de oudere werknemer meer rust krijgt, kan deze werknemer langer gezond doorwerken met een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Op deze manier draagt de oudere werknemer belangrijke kennis en ervaring over aan jongere werknemers. Er ontstaat namelijk financiële ruimte om ook jongere werknemers aan te trekken door de lagere loonkosten van de oudere werknemer. Dit resulteert in een betere balans tussen jongere en oudere werknemers.

Wat betekent dit voor de werknemer die gebruik maakt van het generatiepact? De werknemer gaat 20% minder werken en krijgt hierdoor 10% minder uitbetaald. Het verschil op het netto salaris van de werknemer is kleiner omdat er minder belasting betaald wordt.

Hoe een generatiepact op te stellen?
In sommige cao’s zijn afspraken opgenomen over een generatiepact. Zonder geldend cao zijn werkgevers en werknemers vrij om zelf een generatiepact op te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door HR of in samenwerking met een adviseur of jurist. Er zijn verschillende manieren om een generatiepact vorm te geven, maar er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Het is voor een werknemer mogelijk om vanaf 10 jaar voor pensioenrichtleeftijd gebruik te maken van een generatiepact; en
  • De werknemer blijft in ieder geval 50% werken.

Wanneer er een generatiepact aanwezig is, is het belangrijk om de hierover gemaakte afspraken goed vast te leggen. Daarnaast is het belangrijk om de medewerkers te informeren over de mogelijkheden. Denk aan goede voorlichting en wanneer aanwezig afstemming met de Ondernemingsraad. Een generatiepact is niet alleen interessant voor werknemers die binnen nu en 10 jaar hun pensioenrichtleeftijd bereiken, maar ook voor werknemers van 50+ biedt dit een mooi perspectief.

Berekening voor zowel werkgever als werknemers
De gevolgen van het gebruik maken van een generatiepact worden doorberekend voor de individuele werknemer. De stap die daar aan vooraf gaat is natuurlijk het overtuigen van de organisatie van het belang van een generatiepact. De pensioenspecialisten van Mutsaerts kunnen de gevolgen van een generatiepact doorrekenen (lagere loonkosten doordat oudere werknemers minder gaan werken waardoor jongere werknemers aangetrokken kunnen worden). Dit kan berekend worden voor diverse indicatieve scenario’s.

Bekijken of dit voor uw organisatie interessant is? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!