We zien dat het verzuim in Nederland de laatste jaren toeneemt. Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2015 nog 3,9% maar is in 2021 opgelopen tot 4,8%. Ongeveer de helft van alle verzuimgevallen was werkgerelateerd. Maar ook bij verzuim door een niet-werkgerelateerde oorzaak moet de werkgever tóch het loon voor twee jaar doorbetalen.

Verzuimcoaches
Als werkgever kan het, ongeacht de reden van verzuim, lastig zijn om een goede aanpak toe te passen. Daarnaast laten bovenstaande cijfers zien dat een laag verzuimpercentage en een snelle terugkeer van zieke werknemers niet vanzelfsprekend is. De verzuimcoaches van Mutsaerts zijn gericht op het verlagen van verzuim en het versnellen van het re-integratietraject. Verzuim kan een organisatie namelijk veel geld kosten en zorgt vaak voor een verstoring van de werkzaamheden. Maar wat kunnen de verzuimcoaches van Mutsaerts nu precies voor u als werkgever betekenen?

De verzuimcoaches richten zich op het ondersteunen en ontzorgen van de werkgever en:

  • Beantwoorden al uw vragen over verzuim, zieke medewerkers of dreigende uitval
  • Ondersteunen u om de communicatie en samenwerking met verschillende instanties te verbeteren
  • Werken samen met u om het re-integratietraject te versnellen
  • Bewaken het traject én denken mee over het inzetten van interventies  
  • Signaleren risico’s en verwijzen de werkgever door wanneer dat nodig is naar bijvoorbeeld een arbeidsjurist of mediator
  • Ondersteunen bij wettelijke stappen om mogelijke loonsancties van het UWV te voorkomen
  • Geven advies over verzuimdossiers, verzuimaanpak, second-opinion en deskundigenoordeel
  • Zijn uw vaste aanspreekpunt en contactpersoon.

Verzuimkosten
De verzuimkosten bestaan niet alleen uit het doorbetaalde loon maar ook uit kosten voor de re-integratie van de zieke medewerker. Deze lopen extra op als er ook vervanging voor de verzuimende medewerker wordt ingehuurd. Om verzuimkosten bij ziekte van medewerkers op te vangen, kan een werkgever zich verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. De verzekeraar vergoedt dan het doorbetaalde loon op basis van de afgesproken dekking. Voor de wat kleinere werkgevers (tot 50 medewerkers) is een verzuimverzekering relevant omdat de financiële impact van twee jaar loondoorbetaling hier groot is en werkdruk voor andere werknemers oploopt, wanneer er geen tijdelijke vervanging geregeld kan worden.

We zien dat veel bedrijven nog slagen kunnen maken om aan de ene kant kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid beheersbaar te maken en aan de andere kant de juiste voorzieningen voor medewerkers te organiseren. In de complexe wereld van sociale zekerheid zijn wij uw partner. Vanwege continue veranderingen in wet- en regelgeving en complexiteit van de WIA wetgeving wordt ons advies gewaardeerd. Samen bekijken we wat de beste oplossing is voor uw kantoor.

Waarom Mutsaerts?

Wij hebben ons gespecialiseerd en weten wat er speelt. Daarnaast hebben we verzuimverzekeringen actief in eigen beheer en bieden we een gemakkelijk en AVG proof systeem waarbij een koppeling met een arbodienst mogelijk is. Een oplossing voor de werkgever met administratief gemak!

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Mutsaerts adviseert de DGA of bijvoorbeeld HR manager ook op dit vlak. Toch een ziektegeval? Wij helpen dan om de schade te beperken en onze verzuimcoaches staan u met raad en daad bij en helpen door de vele regels en verplichtingen heen om het verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Zij staan dus ook voor u klaar zonder verzuimverzekering bij Mutsaerts!

Weet u wat verzuim voor uw kantoor betekent? Vraag eens een adviesgesprek aan en blijf niet in de gedachte hangen dat dit u niet overkomt. Eén verzuimdag kost u gemiddeld namelijk €400! Wilt u ook grip op verzuim? Neem dan contact met ons op!