Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een organisatie draagt u een grote verantwoordelijkheid. Dit betekent ook dat u aansprakelijk gesteld kan worden als er schade ontstaat die voortvloeit uit uw functie of die van uw medebestuurders. Een fout is snel gemaakt maar kan grote (financiële) gevolgen hebben voor uw privévermogen. Bescherm uzelf met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering!

Aansprakelijkheid

Iedere bestuurder is (mede)verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn medebestuurders. Hierdoor staat het privévermogen op het spel. Er wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. De vennootschap, stichting of vereniging kan u aansprakelijk stellen (intern) voor schade richting de rechtspersoon of een externe partij (leveranciers, klanten, crediteuren, fiscus etc.) kan u aansprakelijk stellen voor schade tegenover derden (extern). Faillissement is in beide gevallen de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim.

Enkele voorbeelden bestuurdersrisico’s:

“Boekhouding niet op orde”
Een industriële onderneming ondervindt al enige tijd zware concurrentie en vraagt na een moeilijke periode zelf haar faillissement aan. Bij bestudering van de boekhouding merkt de curator dat deze op een aantal punten onvolledig is. Het te laat deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel of een slechte boekhouding zijn bij faillissement al voldoende grond om het bestuur aansprakelijk te stellen voor “kennelijk onbehoorlijk bestuur”.

“Kredietwaardigheid”
Een textielbedrijf haalt een nieuwe klant binnen die direct een grote order plaatst. Na het uitleveren van de producten blijkt dat de klant de rekening niet kan betalen. Hierdoor komt het textielbedrijf in de financiële problemen. De directie wordt vervolgens aansprakelijk gesteld omdat zij heeft verzuimd om na te gaan of de nieuwe klant voldoende kredietwaardig is.

Hoge kosten

Risico’s van bestuurders worden steeds complexer en vereisen bewustwording. Naast het (vaak hoge) schadebedrag kunnen er in sommige gevallen ook proceskosten bij komen kijken die al snel hoog oplopen. Beiden zijn te verhalen op uw privévermogen in geval van onbehoorlijke taakvervulling, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad.

Mutsaerts

Door nieuwe wetgeving is de bestuurdersaansprakelijkheid de afgelopen jaren aanzienlijk verscherpt en worden schadeclaims door de rechter steeds vaker toegewezen. Daarnaast zien we een stijging in de hoogte van de schadevergoedingen die worden geëist en blijven het aantal claims toenemen.

Door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, beschermt u uw privévermogen tegen het schadebedrag én de kosten van verweer. De specialisten van Mutsaerts adviseren u graag over deze verzekering. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Erik Stoffels.