Het is zeer belangrijk om partners van deelnemers aan de pensioenregeling aan te melden. Zo voorkomt u als werkgever problemen voor zowel de nabestaande(n) van uw werknemer en voor uw eigen organisatie. De financiële risico’s voor werkgevers die wijzigingen niet doorgeven aan de pensioenuitvoerder zijn groot.

De partnerdefinitie 

Een partnerdefinitie is vaak als volgt: de gehuwde-, geregistreerde- of samenwonende partner. Voorwaarde voor samenwoners is dat er een gemeenschappelijke huishouding bestaat.

Dit kan worden aangetoond met:

  • een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie waaruit blijkt dat partners minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven
  • een notariële samenlevingsovereenkomst

Verplichte dekking 

Het partnerpensioen is (meestal) een verplichte dekking. Dit betekent dat wanneer partners voldoen aan de partnerdefinitie en er een bepaald partnerpensioen van toepassing is, de partner verplicht aangemeld moet worden bij de pensioenregeling. Wordt de partner niet aangemeld, dan loopt de werkgever een risico. Er is namelijk geen partnerpensioen verzekerd, terwijl daar wel een recht op bestaat.

Voorbeeldscenario

Wat gebeurt er als de werknemer voor de pensioendatum komt te overlijden? Een mogelijk scenario: de achterblijvende partner claimt bij de werkgever het levenslange partnerpensioen. Dit is niet verzekerd en de pensioenuitvoerder weigert uit te betalen. De achterblijvende partner stapt naar de rechter en deze stelt vast dat het levenslange partnerpensioen alsnog in één keer afgestort dient te worden bij een pensioenuitvoerder. Er wordt verwezen naar de zorgplicht van de werkgever en de onwetendheid van de werknemer. Dit brengt een groot risico met zich mee voor de werkgever, de claim kan namelijk al snel in de honderdduizenden euro’s lopen. Het is daarom belangrijk dat partners – die voldoen aan de partnerdefinitie – worden aangemeld bij de pensioenregeling. De risicopremies komen voor rekening van de werkgever. Voor de werknemer wordt een levenslang partnerpensioen verzekerd bij overlijden voor pensioendatum.

Dilemma voor werkgevers

Werkgevers krijgen van medewerkers vaak het argument dat ze hun partner niet willen aanmelden bij de pensioenregeling omdat ze geen fiscaal partnerschap willen aangaan. Bij een verplichte dekking, moet de partner altijd worden aangemeld. Gaat u met een medewerker hierover in gesprek?

Bepaald vs. onbepaald partnerschap

Een alternatief is partnerpensioen op onbepaalde basis. Dit betekent dat er voor iedere werknemer een partnerpensioen verzekerd wordt, ongeacht of er daadwerkelijk een partner is. De risicopremies voor het partnerpensioen kunnen hierdoor hoger zijn, maar de NAW gegevens van de partner hoeven niet doorgegeven te worden. Dit scheelt administratie en bovendien ontstaat er geen fiscaal partnerschap. In de eigen pensioenregeling is terug te vinden hoe het partnerpensioen nu verzekerd is, dan wel bepaald of onbepaald. Indien er een vrijwillig anw-hiaat in de pensioenregeling zit, dient de partner altijd aangemeld te worden als de werknemer dit mee wil verzekeren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het partnerpensioen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met pensioenspecialist Kelly van Erdewijk via telefoonnummer 013 – 594 28 28.