Veel werknemers vragen zich af wanneer ze met pensioen kunnen. Sinds een aantal jaar zijn de AOW- leeftijd en de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De pensioenrichtleeftijd is daarentegen 68 jaar. Deze leeftijden zijn dus niet gelijk en dat zorgt bij veel werknemers voor verwarring. 

Wat goed is om te weten, is dat de pensioenrichtleeftijd alleen een rekenleeftijd is om te beoordelen of de pensioenopbouw binnen de fiscale kaders valt. Werknemers kunnen dus eerder of juist later met pensioen maar dit heeft wél effect op de hoogte van de pensioenuitkeringen. Gaat een werknemer eerder met pensioen, dan is het pensioen lager. Gaat een werknemer later met pensioen, dan is het pensioen hoger.

Hoe is de pensioenleeftijd juridisch geregeld?

Dit verschilt per arbeidsovereenkomst. Is er niets opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. Maar, in veel arbeidsovereenkomsten is een bepaald moment aangewezen waarop de “pensioengerechtigde” werknemer uit dienst treedt. Veel cao’s houden hierbij de AOW-leeftijd aan maar in oude arbeidsovereenkomsten komt ook nog vaak de pensioenleeftijd van 65 jaar voor. Hier kan dus discussie over ontstaan met de werknemer. De werkgever die van het ontslagbeding gebruikt maakt, zegt de arbeidsovereenkomst eigenlijk in strijd met de wet op. Als werkgever is het dus belangrijk om de arbeidsovereenkomst regelmatig te contoleren om verrassingen te voorkomen. De pensioenspecialisten van Mutsaerts begeleiden het proces en adviseren zowel de werkgever als de werknemer in dit traject.

Het is duidelijk dat het moment van pensioen voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Naast wat er juridisch is vast gelegd, speelt ook de wens van de werknemer een (grote) rol. Leidend daarin is ook de hoogte van het pensioen vanaf een bepaalde leeftijd. De pensioenspecialisten van Mutsaerts kunnen berekeningen maken wat eerder of later met pensioen gaan betekent voor de werknemer.

Benieuwd wat Mutsaerts voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze Specialist Pensioen Kelly van Erdewijk en bespreek de mogelijkheden!