Als een werknemer ziek wordt, betaalt u zijn loon verplicht de eerste twee jaar door. Dit betekent dat ook de pensioenopbouw wordt voortgezet over het loon dat de werknemer ontvangt. Na twee jaar ziekte ontvangt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering (voorheen WAO-uitkering). Maar wat gebeurt er vervolgens met de pensioenopbouw en welke risico’s liggen hier voor de werkgever?

Pensioenopbouw door premievrijstelling

In verreweg de meeste pensioenregelingen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen bij arbeidsongeschiktheid. Dit wordt “premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid” genoemd. De verzekeraar of het pensioenfonds (verder: pensioenuitvoerder) neemt dan de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. Hoe groot dat deel is hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en de pensioenregeling.

Belangrijk: geen melding kan zeer ongunstig uitpakken!

Vaak wordt een zieke werknemer bij de pensioenuitvoerder uit dienst gemeld in plaats van arbeidsongeschikt. Dit heeft als gevolg dat de premievrijstelling niet wordt geactiveerd, de pensioenopbouw geheel stopt en er een pensioengat ontstaat. De werknemer kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de pensioenschade. Met als resultaat dat de werkgever de pensioenopbouw, vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid tot aan de pensioenleeftijd de pensioenopbouw, moet betalen.

Tijdig melden

Gewoonlijk geldt: geef tijdig aan ons door wanneer een werknemer ziek is. Zodat wij dit kunnen doorgeven aan de desbetreffende pensioenuitvoerder. Ook veranderingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage zijn belangrijk om door te geven.

Bij wisseling van uitvoerder

Ook bij de verlenging van een pensioencontract is het belangrijk uw zieke werknemers in kaart te brengen. Dit is met name van belang om te bepalen of de werknemers in het oude contract verzekerd kunnen blijven (uitlooprisico) of meegenomen kunnen worden in het nieuwe contract (inlooprisico).

Deelnemersbestand controleren

Twijfelt u of u in het verleden goed bent omgegaan met arbeidsongeschiktheid binnen uw pensioencontract? Om eventuele schadeclaims van werknemers te voorkomen kunnen wij het deelnemersbestand onderzoeken en u hierover adviseren. Wij helpen u graag!