We zien dat het verzuim in Nederland de laatste jaren toeneemt. Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2014 nog 3,7% maar is in 2019 opgelopen tot 4,5%. Ongeveer de helft van alle verzuimgevallen was in 2019 werkgerelateerd. Maar bij verzuim door een niet-werkgerelateerde oorzaak moet de werkgever tóch het loon voor maximaal twee jaar doorbetalen.

Corona

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2020 is verder toegenomen naar 4,75%. Daarnaast is de kans groot dat dit percentage blijft stijgen, met name het langdurig verzuim. Dit komt mede door langdurige klachten als gevolg van corona, uitgestelde re-integratietrajecten door afschaling van de reguliere zorg en de toename van psychische klachten.

Verzuimverzekering

De verzuimkosten bestaan niet alleen uit het doorbetaalde loon maar ook uit kosten voor de re-integratie van de zieke medewerker. Deze lopen nog extra op als er ook vervanging voor de verzuimende medewerker wordt ingehuurd. Voor verzuimkosten bij ziekte van medewerkers kan een werkgever zich verzekeren door een verzuimverzekering af te sluiten. De verzekeraar vergoedt dan het doorbetaalde loon op basis van de afgesproken dekking. Vooral voor kleinere werkgevers (tot 25 medewerkers) is een verzuimverzekering een relevante verzekering omdat de financiële impact van twee jaar loondoorbetaling hier groot is.

Advies

Er zijn verschillende verzekeringsoplossingen mogelijk. Neem voor advies contact op met één van onze inkomensspecialisten. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.