Bent u met één of meer compagnons? Wat gebeurt er als een van hen overlijdt? Wat zijn de risico’s voor uw bedrijf en wat zijn de gevolgen voor de achtergebleven compagnons? Bij overlijden gaan de aandelen vaak naar de nabestaanden en het terugkopen hiervan kan kostbaar zijn. Een compagnons- en/of keymanverzekering biedt dan financiële zekerheid. Lees de belangrijkste aandachtspunten.

Drie belangrijke aandachtspunten van een compagnonsverzekering op een rij:

1. De hoogte van het verzekerde bedrag

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag voor een compagnonsverzekering is van essentieel belang. Om ervoor te zorgen dat de uitkering bij overlijden toereikend is om de erfgenamen uit te kopen, dient dit periodiek opnieuw bekeken te worden. Een vaste formule kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.

2. Flexibiliteit van de polis

Om tussentijds het verzekerde bedrag aan te passen aan de actuele waarde van de organisatie is flexibiliteit van de verzekering belangrijk. Is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de compagnonsverzekering aan te passen naar een nieuwe waarde zonder medische waarborgen?

3. Polisredactie

Een juiste polisredactie is noodzakelijk. Door voldoende aandacht te besteden aan een correcte polisredactie, kunt u voorkomen dat er successierecht over de uitkering betaald moet worden.

Verzeker de sleutelfiguur van uw onderneming

Een andere vorm van de compagnonsverzekering is een zogenaamde keymanverzekering. Met deze variant verzekert u de sleutelfiguur (‘keyman’) van de onderneming. Een sleutelfiguur is bijvoorbeeld een werknemer die over specifieke capaciteiten beschikt en zodoende verantwoordelijk is voor een aanzienlijk gedeelte van de omzet. Bij het wegvallen van een keyman bestaat eveneens het risico dat de continuïteit van uw organisatie in gevaar komt. De uitkering uit een keymanverzekering stelt de onderneming in staat om een (tijdelijke) vervanger aan te stellen.

Meer informatie?

Bij Mutsaerts is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten, die voldoet aan bovengenoemde punten. Door deze af te sluiten stelt u de toekomst voor uw bedrijf zeker en blijft u financieel onafhankelijk van derden. Neem contact op met Hester van Aller, een afspraak is dan snel gemaakt!