Een goede verzekering alleen is geen zekerheid dat u in geval van een onverwachte schade goed verzekerd bent. Onderverzekering brengt mogelijk het voortbestaan van de onderneming in gevaar. Het goede nieuws is dat onder- of oververzekering uit te sluiten is, door het uitvoeren van een taxatie. Een taxatierapport conform artikel 7:960 BW wordt aangetekend in de verzekeringspolis en geeft zekerheid, zodat de verzekeraar geen beroep doet op onderverzekering. Dit is wettelijk geregeld. Alle reden dus om alert te zijn op het bepalen van de juiste waarde.

Wij adviseren om uw opstallen en inventaris te laten taxeren door een daarin gespecialiseerd bureau. Niet elke taxateur is bevoegd om verzekeringstaxaties uit te laten voeren! Check dit alstublieft voordat u een opdracht verstrekt. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om een aantal namen van gerenommeerde taxateurs te ontvangen.

Bedrijfsinventaris
In de polis staat welk bedrag uitgekeerd wordt na een schade. In een enkel geval is dat de
dagwaarde, veelal is dat de nieuwwaarde. Dit is het benodigde bedrag om dezelfde inventaris opnieuw aan te schaffen. Veel verzekerden verwachten dan bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd te krijgen. Maar als de dagwaarde door bijvoorbeeld gebruik, slijtage of afschrijving lager is dan 40% van de nieuwwaarde, dan keert de verzekering alleen de dagwaarde uit. Zélfs als iemand verzekerd is op basis van de nieuwwaarde. Gemiddeld genomen is dat al na drie jaar na aanschaf. Het tekort moet vervolgens uit eigen middelen worden betaald.

Wanneer u een verzekeringstaxatie laat uitvoeren, worden uw eigendommen gedetailleerd vastgelegd op basis van de juiste waarden. Deze bedragen zijn dan ook bindend en worden uitgekeerd als er schade is, uiteraard onder aftrek van het eigen risico. Dit is wettelijk geregeld via artikel 7:960 BW.

Gebouwen in eigendom
Gebouwen worden meestal tegen de herbouwwaarde verzekerd. In de praktijk schatten ondernemers deze waarde vaak zelf bijvoorbeeld op basis van de aankoopprijs, de bouwkosten of zelfs de boekwaarde. Als er bouwkundige wijzigingen zijn aangebracht, wordt soms ten onrechte, gedacht dat de waarde van een gebouw evenredig stijgt met de investering voor een verbouwing of uitbreiding. Helaas is dat niet altijd het geval. Als het opgegeven bedrag te hoog is, dan betaalt u teveel premie. U krijgt niet meer uitgekeerd dan het schadebedrag op basis van de werkelijke waarde. Is het bedrag daarentegen te laag, dan bent u onderverzekerd. Bij schade wordt dan slechts een gedeelte van de schade vergoed. Ook hier geldt dat een goed taxatierapport bovenstaande problemen voorkomt door de juiste herbouwwaarde vast te leggen.

Gehuurde gebouwen
Als u als huurder van een pand bouwkundige wijzigingen aanbrengt, moet u het zogenaamde huurderbelang verzekeren. Dit zijn de verbouwingskosten die u in een gehuurd pand heeft geïnvesteerd en/of de bouwkundige voorzieningen die hierin zijn aangebracht. Het huurderbelang wordt, net als gebouwen in eigendom, verzekerd tegen de herbouwwaarde. Ook hier speelt de vraag wie de herbouwwaarde bepaalt, want bij onderverzekering wordt slechts een gedeelte van de schade vergoed.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of wilt u van ons een aantal namen ontvangen van goede professionele taxateurs, neem dan contact met ons op.